👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اثر بخشی دوره های آموزشی ICDL بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دبیران

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اثر بخشی دوره های آموزشی ICDL بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دبیران

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اثر بخشی دوره های آموزشی ICDL بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دبیران در 98 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

قسمتهایی کوتاه از متن:

مقدمه

امروزه بدون وجود یک نظام ارتباطی و اطلاعاتی گسترده و فعال هیچ تلاشی جهت تولید و پیشرفت جامعه به موفقیت نمی رسد . دولت برای هماهنگی نیروی انسانی سازمانها با این پیشرفتها و ارئه خدمات به روز و با حداکثر اثر بخشی به ارباب رجوع ، بر آموزش دوره های فن آوری اطلاعات به نیروی انسانی سازمانها تأکید ورزد حال که چند سالی از برگزاری دوره های فن آوری اطلاعات می گذرد و ضروری خواهد بود که قابلیت ها و اثرات این دوره ها بر کارکنان سازمانهای دولتی مورد ارزشیابی قرار گیرد یکی از عوامل توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی گسترش همه جانبه آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد به خصوص در سازمان آموزش و پرورش می باشد . از دهه 1960 میلادی به بعد به سبب تحول در مفهوم و توسعه ، جایگاه تعلیم و تربیت در توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی متحول شده است و تربیت نیروی انسانی جایگاه ویژه ای یافته است و اگر جامعه ای بخواهد نظام اقتصادی ، صنعتی ، سیاسی و اجتماعی خویش را دگرگون سازد و آن را با مقتضیات و نیازمندیهای جدید همساز نماید ناچار است که سیاست جامعه ای در توسعه نیروی انسانی داشته باشد ، و این میسر نیست مگر اینکه از نظام تعلیم و تربیت متوقع بود .

الگوی آموزش ضمن خدمت می تواند هم در نظام آموزشی متمرکز عملی شود و هم در نظام غیر متمرکز ، و اداره آن هم می تواند توسط یک یا چند مؤسسه از انواع مؤسسه های عمومی فنی و تخصصی انجام گیرد و هم زیر نظر نمایندگان آموزش عمومی یک کشور ( جلالی ، 1384 : ص 23 )

بیان مسئله

گسترش روز افزون علم و فناوری باعث شکل گیری ساختارهای سازمانی متفاوت نسبت به گذشته شده است و هر سازمانی برای هماهنگ شدن با این تغییرات سریع و روبه رشد کانالهای ارتباطی درون سازمانی خود را مناسب با این تحولات تغییر داده است . در چنین شرایطی سازمان موفق سازمانی است که با توجه به دانش روز و فناوری پیشرفته خود را به سوی ترقی و پیشرفت هدایت کند ( تقوی ، 1382 ، ص78 )

تغییرات سریع و فناوری در همه سازمانها به خصوص در سازمان های بزرگ صنعتی تأثیر بسیاری می گذارد و غفلت از آن باعث سقوط صحیح سازمان می شود سازمانها از ارکان مهمی از قبیل سرمایه، نیروی انسانی ، فناوری و مدیریت شکل یافته است . که به زغم بسیاری از صاحبنظران نیروی انسانی مهمترین رکن در این بین است زیرا کارایی سازمان منوط به انجام وظایف درست و صحیح این نیروها در دایره صفی و ستادی است از آنجایی که حدود 70 درصد منابع و سرمایه سازمانها را منابع انسانی تشکیل می دهد لذا تأمین این سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیتهای آموزشی منظم و مستمر در تمامی سطوح سازمانی است پرورش انسانهای زبده و ماهر که از آن به عنوان توسعه منابع نیروی انسانی یاد می شود ضرورت اجتناب ناپذیری است که سازمانها برای بقا و پیشرفت در جهان پر تغییر و تحول امروزی سخت بدان نیازمندند با توجه به نکات بیان شده این نکته قابل تأمل است که صرفاً آموزش و اجرای دروه های آموزشی نمی تواند به سازمان در راه رسیدن به اهداف خویش کمک کند آموزشها باید با توجه به اصول و روش های علمی بنا گذشاته شوند تا نتیجه به دست آمده نیازهای موجود را بر طرف سازد در غیر اینصورت آموزشها بی فایده و حتی در مواردی باعث پی برد نتایج به دست آمده از اجرای دوره های آموزشی در راستای تحقق اهداف مورد نظر بوده است ؟ جواب این سؤال را بیشتر صاحبنظران به صراحت داده اند . ( یک ارزشیابی جامعه و کامل می تواند ما را از اثر بخش بودن نتایج آموزشها آگاه کند ارزشیابی بازخوردی را ایجاب می کند که می توان با توجه به آن فهمید آموزشها داده شده در رسیدن به ادهف مورد نظر اثر بخش بوده اند یا خیر ) . ( فخرایی ، 82 : 34 )

لذا ما در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که میزان اثربخشی  دوره های آموزشی بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی تا چه حدودی است ؟ 

اهمیت و ضرورت تحقیق

مدیران امروزی ، دوره ای را تجربه می کنند که در آن سرمایه واقعی سازمانهای دانایی و هوشمندی است در عصر ما دیگر سازمانها به انبوهی تولید ، ذخایر مالی و فزونی انسانی خود نمی بالند ، بلکه بالندگی سازمانها در گرو سرمایه هوشمند و دانش آنها است . امروزه به گفته آن اندیشمند مدیریت پیتر دارکر کاردستی جای خود را به کار دانشی داده است و دانشگران به جای کارگران نشسته اند . در چنین شرایطی نمی توان موفق بود ، مگر آنکه برای سرمایه هوشمندی و دانشی سازمان ارزشی بالا قائل شد و در توسعه و تحکیم آن در سازمان ها اهتمام ورزید .

به بیان دیگر ، منابع انسانی به اندازه کافی از دانش شناختی ( دانش چه ) مهارتهای پیشرفته (دانش چگونه ؟ ) فهم سیستمی ( دانش چرا ؟ ) و خلاقیت خودانگیخته در راستای رویاروی با چالشها و موانع عصر دانش و دانایی برخوردار هستند ، مهمترین مؤلفه سازمان در سازگاری ، ماندگاری و توسعه بنگاههای اقتصادی با توجه به تغییرات اقتصاد جهانی هستند در حقیقت پیام رسا و صریح این تغییرات در شرایط نوین جهانی برای بنگاههای اقتصادی ، پیام تولید ، انتقال ، کاربرد و ذخیره دانش و مهارت از راه رویکردها و مکانیزمهای اثر بخشی ، مانند : مدیریت دانش ، سازمانهای یادگیرنده و خاص آموزش و بهسازی منابع انسانی است . ( مجله رشد ، تألیفی تکنولوژی آموزشی – شماره 2 ابان 82 ، ص 43 )

هدف نهایی آموزش کارکنان کارایی و اثر بخشی بیشتر و بهتر ایت بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموز کارکنان ، لازمه فرایند آموزش است و با این کار است که حلقه آموزش تکمیل می شود در حقیقت ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی از یک سو ، آیینه ای فراهم می آورد تا مدیران و کارکنان سازمان تصویری روشنتر از چگونگی کم و کیف فعالیتهای آموزشی بدست آورند و از سوی دیگر ، برنامه ریزان و کادر آموزشی سازمان را مجهز می سازد تا نسبت به جنبه های مثبت و منفی برنامه آگهی پیدا کند و از این راه بر اثربخش کردن برنامه ها و فعالیتهای نیروی انسانی یاری برسانند در این بررسی تلاش می شود تا ابتدا چرخه تصمیم گیری در فعالیتهای آموزش تشریح شده ، و سپس از راه معرفی گام به گام روش ارزیابی ، زمینه آشنایی عملیاتی مدیران و کارشناسان آموزش با این مهم فراهم شود ( عطاران ، 1383 : 16 )

سنجش اثر بخشی دوره های آموزشی ICDL به مدیران این امکان را می دهد تا بتواند مشکلات و کاستی های که این دوره ها دارد را رمرتفع نمایند و این دوره ها را با اهداف آموزشی و پژوهشی خویش همسو نمایند و از رف دیگر به معلمین این امکان را می دهد تا بتوانند نظرات خویش را نسبت به این دوره در قالب پرنمودن یک پرسشنامه اظهار نمایند و در صورت لزوم اظهار نظر نمایند و از طرف دیگر چون سنجش میزان اثر بخشی دوره های آموزشی مختلف برگزار شده در سازمان ها دارای ملاک و استاندارد مشخص نمی باشد لذا اظهار نظر دقیق در مورد این اثر بخش بودن این دوره ها قدری دشوار خواهد بود ( همان منبع ، ص 25 )

نتیجه گیری

پژوهش های دانشگاهی از نظر کثرت و گستردگی و جامعیت به آن حد نیستند که بتوانند به نیازهای تمامی مدارس و کلاس های درس پاسخ سنجیده و اندیشیده بدهند لذا پژوهندگی توسط معلمان ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود. پژوهندگی، معلمان را به آزادگی و استقلال رأی رهنمون می کند. وقتی معلم دست به پژوهش زد، خود را از قیودات القاشده توسط دیگران رها می کند.  با پژوهشگرشدن معلمان فاصلة نظر و عمل که همواره موردانتقاد بیشتر صاحب نظران و دست اندرکاران است از میان می رود، میان نظرات علمی و دانشگاهی و کلاس درس پیوند حاصل می شود، خود معلمان بالنده شده و رشد می یابند، خودباوری در آنان تقویت می شود. به موضوع ها و مسائل محلی و منطقه ای توجه کافی می شود. حس تعلق و مشارکت جویی در آنان تقویت می شود، اعتبار کارشان بیشتر می شود و خلاقیت های شان گسترش می یابد.

بخشی ازمنابع

1-    شهبازپوری ، شاهين ( 1381 ) بررسي نيازهاي آموزشي دبيران و دانش آموزان شهرستان پاوه ، پايان نامه كارشناسي .

2-    بهروش ، آرزو ( 1387 ) بررسي و مقايسه كاربرد ICT در بين دانش آموزان و دبيران ، پايان نامه كارشناسي

3-    جهانگرد ، فريدون ( 1388 ) نيازهاي آموزشي و كاربرد ICT در مدارس ، فصل نامه تعليم و تربيت شماره 321

4-    حياتي ، حسن ( 1385 ) كاربرد ICT و نيازهاي آموزشي دبيران متوسطه ، پايان نامه كارشناسي

5-    رازقي نيا ، فوزيه ( 1387 ) بررسي و مقايسه استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين دانشجويان ، پايان نامه كارشناسي ارشد

6-    اصفهاني ، عارف ( 1381 ) ميزان استفاده از فناوري اطلاعات   ارتباطات ،‌فصل نامه تعليم و تربيت ، شماره 289

7-    مهر محمدي ، نعمت ( 1387 ) بررسي نيازهاي آموزشي دبيران و دانش آموزان به كاربرد ICT  انتشارات مهر ، چاپ سوم

فهرست مطالب پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اثر بخشی دوره های آموزشی ICDL بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دبیران به شرح زیر می باشد:

فصل اول(کلیات)

مقدمه  

بیان مسئله  

اهمیت و ضرورت تحقیق  

اهداف تحقیق  

سؤالات تحقیق  

فرضیات تحقیق  

متغیرهای تحقیق  

تعاریف نظری واژگان  

تعاریف عملیاتی  

فصل دوم 

مبانی نظری تحقیق

مقدمه

مبانی نظری  

جهاني شدن و فناوري اطلاعات 

آموزش الكترونيكي چيست ؟

.نقش حياتي فناوري الكترونيكي در آموزش و پرورش

نقش معلم و دانش آموز در روش يادگيري الکترونيکي 

مدارس هوشمند نياز جوامع اطلاعاتي 

ضرورت استفاده از تكنولوژي در آموزش 

نقش معلمان در به کارگیری فناوری اطلاعات 

استانداردها حرفه ای معلمان در به کارگیری فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات و شبکه های الکترونیکی در آموزش ضمن خدمت معلمان

مراحل ساماندهی و تشکیل  شبکه الکترونیکی معلمان

تعریف فناوری اطلاعات

نقش پژوهش در آموزش

نقش معلمان در امر پژوهش

ضرورت به کارگیری فن آوری اطلاعات در آموزش

نقش مديريت و فن آوري  فعالیتهای علمی و پژوهشی در جنبش نرم افزاري

مديريت فعلي توليد  فعالیتهای علمی و پژوهشی

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

تأثير فناوری اطلاعات  بر توليدات  آموزشی و پژوهشي

همكاري بين دانشگاهيان و پژوهشگران 

فناوری اطلاعات و ارتباطات  در آموزش 

اینترنت و استفادة آموزشی

ضرورت تحول در فعالیت آموزشی

اهداف آموزشی در پژوهش و تحقیق

دیدگاه جدید

 سودمنديهاي فناوري آموزشي 

تأثير فناوري بر آموزش و پرورش

توسعه نقش حرفه اي معلمان و كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش

فناوري ابزاري براي ارتقاء سواد اطلاعاتي در دانش آموزان

فناوري ابزار تحقيق و پژوهش

عوامل مؤثر بر توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

مديريت و رهبري كيفي

استمرار در برنامه هاي توسعه فناوري اطلاعاتي

افزايش سطح علمي معلمان در بكارگير فناروي هاي نوين آموزشي

گرايش به خرد جمعي در كار گروهي

ايجاد مسئوليت پذيري در زمينه برنامه هاي آموزشي

چالش هاي موجود در نظام آموزشي براي پذيرش فناوري اطلاعاتي در امر آموزش

چالش هاي راهبردي و برنامه ريزي

چالش هاي زير ساختاري

پیشینه تحقیقات داخلی

پيشينه تحقیقات  خارجي 

فصل سوم 

روش تحقیق

جامعه

جامعه آماري

نمونه

حجم نمونه

روش نمونه گيري

نمونه گيري طبقه اي

ابزار گردآوري اطلاعات

روايي

پايايي

تفسير ضريب همبستگي

روش اجراي كار

روش تجزيه و تحليل اطلاعات يا داده ها

محدوديت هاي تحقيق 

فصل چهارم 

تجزیه وتحللیل داده ها

آمار استنباطی و توصیفی داده ها  

فصل پنجم 

بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری  

پیشنهادات  

محدوديت ها 

واژگان لاتین  

منابع فارسی   

منابع خارجی  

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مقدمه ای بر تاریخچه و ساختار کامپیوتر مبانی نظری نیازهای بنیادی روان شناختی (فصل دوم) بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی پاورپوینت بررسی مدرسه آقا بزرگ کاشان تحقیق مبلمان شهری