👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی اثر بخشی ارزیابیهای مشاوران در زمینه هدایت تحصیلی «انتخاب رشته تحصیلی» با پیشرفت دانش آموزان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی اثر بخشی ارزیابیهای مشاوران در زمینه هدایت تحصیلی «انتخاب رشته تحصیلی» با پیشرفت دانش آموزان

پایان نامه حاضر با عنوان بررسی اثر بخشی ارزیابیهای مشاوران در زمینه هدایت تحصیلی «انتخاب رشته تحصیلی» با پیشرفت دانش آموزان  از سری پایان نامه های رشته روانشناسی وعلوم تربیتی میباشد. این تحقیق با گرایش برنامه ریزی درسی در 141 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

====================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

====================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده)

هدف از این  پژوهش بررسی عملکرد مشاوران در هدایت تحصیلی دانش آموزان رشته های مختلف ریاضی ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، کار و دانش و فنی حرفه ای و همینطور بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاوران مدار س است .روش پژوهش علی – مقایسه ای است .جامعه موردپژوهش کلیه دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر تهران که در سال 1393-1392مشغول تحصیل بوده اند ، می باشد. روش نمونه گیری ،نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای بوده است .جهت اتخاب حجم نمونه  از بین جامعه دختران سال سوم دبیرستان  و هنرستان های شهر تهران ،به قید قرعه چهار منطقه  4،6،12،17 انتخاب شد واز هر منطقه  100 گزینش گردید.حجم کلی نمونه 400 بود.ابزار اندازه گیری : معدل  پایان تحصیلی دانش آموزان  وپرسشنامه محقق ساخته ای بود که جهت بررسی دیدگاه های دانش آموزان استفاده شد.روش تجزیه تحلیل داده ها استفاده از آزمون تی مستقل است .یافته های حاصله حاکی از این است که 1)میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که با نظر مشاور انتخاب رشته تحصیلی کرده بودند بیشتر از دانش آموزانی که بدون نظر مشاور انتخاب رشته کرده بودند، بود. میزان پیشرفت تحصیلی رشته های تحصیلی ریاضی ،تجربی ،و فنی حرفه ای دانش آموزانی  که با نظر مشاور انتخاب رشته تحصیلی کرده بودند بیشتر از دانش آموزانی  که بدون نظر مشاور انتخاب رشته کرده بودند، بود.اما بین میزان پیشرفت تحصیلی رشته های انسانی و کارو دانش  در دو گروه  دانش آموزان (با مشاور و بی مشاور) تفا وت معنی داری وجود نداشت. هم چنین نتیجه  بررسی دیدگاه ه های دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاوران حاکی از این بود که بین دیدگاه های دو گروه دانش آموز(با مشاور ، بی مشاور ) نسبت به نقش مشاور در هدایت تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد. دیدگاه دانش آموزانی که بدون نظر مشاور انتخاب رشته کرده بودند نقش مشاور را در موفقیت تحصیلی بیشتر از گروه 'با مشاور' گزارش کردند .بنا بر این می توان نتیجه گرفت همه دانش آموزان نقش مشاور را در هدایت تحصیلی موثر می دانستند،چون که دانش اموزان گروه 'با مشاور' چون نقش مشاور را در هدایت تحصیلی مفید می دانستند موقع انتخاب رشته تحصیلی با نظر مشاور اقدام کرده بوده ا ند. اما امتیازات بالای گروه 'بی مشاور' در نگرش سنج نیز حاکی است که این  گروه از انتغاب بدون مشورت و خود سرانه خود ناراضی بوده اند.

مقدمه

     امروزه ماهيت شگفت آور تغييرات و تحولات به گونه‌اي پيوسته بر پيچيدگي و مخاطرات شرايط زندگي افراد مي‌افزايد و احساس ناامني، عدم اعتماد و ناکامي ... آدمي را وادار به استمداد از سايرين مي‌کند تا تعادل و يکپارچگي شخصيت متزلزل نگردد. در واقع بهره‌گيري از هدايت بهينه و فرهنگ غني، دستيابي به تجارب و تدابير و مطالعات جامع به پالايش رواني و عاطفي و جسمي افراد به ويژه نوجوانان در مصونيت از آسيب‌ها کمک مي‌کند.

پيشرفت و تحولات چند دهه اخير در فن آوري‌هاي آموزش و نحوه تعليم مهارتهاي زندگي در مؤسسات آموزشي از جمله مدارس و گسترش علوم ، افق‌هاي نويني را بر همگان گشوده است و با توجه به روند شتاب آلود و تصاعدي پيشرفت اين سوال مطرح مي‌گردد که سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي، آموزشي، پرورشي و فرهنگي چگونه و با چه شيوه‌هايي مي‌خواهند جمعيت نوجوان کشور رابا انتقال دستاوردهاي فني و آگاهي‌هاي علمي خود و جامعه جهاني براي مشارکت فعال و اداره امور و احترام به قوانين و ضوابط مختلف آماده سازند حرکت پر شتاب دانش بشري و فناوري‌هاي اخير سبب شد که مناسب‌ترين افراد براي شاخه‌هاي مختلف تحصيلي ـ شغلي جستجو و جايگزين شوند. در اين تحول آموزش و پرورش افراد با درنظر داشتن استعدادها و توانمندي‌هاي آنان به عنوان موضوع اصلي قلمداد شده و پديده سنجش استعدادهاي تحصيلي ـ شغلي (که شايد به شکل ابتدايي، طي جنگ‌هاي اول و دوم آغاز شده بود)به صورت عاملي غيرقابل انکار در مسير راهنمايي افراد، شناخته شد. بنابراين متوجه مي‌شويم که عصر حاضر تقريباً پيش‌بيني نيست چرا که رقيبان متعددي که ساخته و پرداخته تکنولوژي هستند قدرت انتخابگري افراد را تحت تأثير خود قرار مي‌دهند و يقيناً آموزش و پرورش سنتي و منفعل نمي‌تواند پاسخگوي نيازها و تسهيل کننده فعاليت آموزش در کشور باشد. اگر فرآيند تعليم و تربيت يک مفهوم تقليدي يا تلقيني محسوب شود، کسب معلومات از پيش مشخص شده هدف آموزش و پرورش است که با مفهوم تعقلي و ادراکي متفاوت است لذا بهره گيري از آموزش‌هاي دموکراتيک و تجارب مربيان و بهره مندي از نظرات مشاوران و راهنمايان مي‌تواند گام‌هاي موثري براي نسل حاضر و آينده فراهم سازد.

ناهماهنگي‌هاي شغلي با رشته تحصيلي در جامعه کنوني و افت تحصيلي و احياناً ترک تحصيل در دوره متوسطه ناشي از فقدان يک مکانيزم مشاوره‌اي موفق در آموزش و پرورش ماست. در اينجا بد نيست اشاره‌اي به يکي از مقالات جان استورات شود:

«با آن که هزاران  شغل در بازار وجود دارد اما دانش آموزان تنها از آنچه مي‌بينند آگاه مي‌شوند همانند پزشکي، معلمي، پرستاري و .. و رشته‌هايي که پيش بيني مي‌شود رشد بالايي داشته باشند معمولاً توسط دانش آموزان مورد سئوال قرار نمي‌گيرد و اين ناتواني در تصميم گيري حرفه‌اي مؤثر که عدم رضايت شخصي را به دنبال خواهد داشت نگران کننده است.

طرح ريزي شغلي به طور فزاينده‌اي در مدارس مورد نياز است تا جوانان و نوجوانان بتوانند وضعيت موجود را با خود هماهنگ سازند در فرآيند تصميم گيري و انتخاب شغل اطلاعات، بخش مهمي از کار است و بدون اطلاعات صحيح افراد غالباً در انتخاب ريسک مي‌کنند و ناتواني در تصميم گيري به حرکت کند و صرف انرژي و هزينه و سرمايه بسيار از لحاظ اقتصادي و اجتماعي منجر مي‌شود.» (استوارت  2005 ؛ 10).

فهرست مطالب بررسی اثر بخشی ارزیابیهای مشاوران در زمینه هدایت تحصیلی «انتخاب رشته تحصیلی» با پیشرفت دانش آموزان  به شرح زیر می باشد:

فصل یکم - کلیات پژوهش  

مقدمه    2

بيان مسأله    3

اهميت و ضرورت پژوهش    5

اهداف تحقيق    6

سوالات پژوهش    7

سوالات  فرعی پژوهش    7

تعريف متغیرها    8

هدايت تحصيلي    8

مشاوران    8

پيشرفت تحصيلي    8

فصل دوم - پیشینه  پژوهش   

مقدمه    10

تاریخچه راهنمایی و مشاوره:    11

نهضت بهداشت  روانی.    13

تاریخچه مشاوره و راهنمایی در ایران    18

تاریخچه راهنمایی  تحصیلی در  ایران:    20

راهنمایی:    22

فعالیت های راهنمایی تحصیلی    26

اهداف راهنمایی:    30

اصول اساسی راهنمایی:    32

مشاور کیست؟    34

خصوصیات مشاور:    34

ضرورت مشاوره وراهنمایی در مدارس    35

هدف مشاوره تحصیلی :    37

هدایت  تحصیلی در دبیرستان    39

ویژگی‌های مشاور از دیدگاه اسلام:    39

اصول مشاوره    41

مشاوره از دیدگاه اسلام:    42

عوامل موثر در لزوم و گسترش راهنمایی تحصیلی :    44

عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی    46

شیوه هدایت تحصیلی دانش آموزان و ضوابط آن    51

طبقه بندی نظریه‌های مشاوره:    58

نظریه روان تحلیلی:    59

نظریه روان شناسی فردی:    60

نظریه مراجع – محوری:    61

نظریه رفتاری:    63

نظریه منطقی – عاطفی:    65

نظریه واقعیت درمانی:    66

نظریه تحلیل مراوده‌ای:    68

نظریه و مشاوره گشتالتی:    69

نظریه لوگوتراپی:    72

نظریه‌های تلفیقی:    72

نظریه و مشاوره التقاطی:    74

پیشینه تحقیقات داخلی:    75

فصل سوم - روش تحقیق

مقدمه    87

جامعه و نمونه تحقيق    88

روش نمونه گیری    88

ابزار پژوهش    89

روايي و اعتبار پرسش نامه محقق ساخته بررسی دیدگاه دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاور    90

روش جمع آوري اطلاعات    91

روش تجزيه و تحليل داده‌ها:    91

فصل چهارم - تجزيه و تحليل داده ها   

مقدمه    93

4-2: داده های توصیفی :    93

داده های توصیفی  مربوط به پیشرفت تحصیلی    94

داده های توصیفی  مربوط به دیدگاه دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاور در هدایت تحصیلی    96

بخش دوم:داده های استنباطی (آزمون فرضیه ها) :    107

فرضیه اصلی    107

فرضیه های فرعی    108

فصل پنجم - بحث ونتیجه‌گیری   

مقدمه    113

محدودیتها    120

پیشنهادات    120

منابع    122

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مديريت تغییر تحقیق درمورد کارت گرافیک پاورپوینت سیمان پاورپوینت انواع در و پنجره آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 90