👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی درایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی درایران

تحقیق حاضر با عنوان بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی درایران از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 146صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

وجود یک سیستم مالی منظم و کارآمد باعث می شود که پس اندازها به مطلوبترین پروژه ها جریان یابد. در بازارهای مالی توسعه یافته به دلیل تنوع موسسات و ابزارهای مالی مورد استفاده، سیستم مالی کارآمدی دارند. از طرف دیگر مطالعات نشان می دهد که تفاوت بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته در وججود بازارهای مالی توسعه یافته است. بنابراین به نظر می رسد بررسی موانع رشد نظام بانکداری ایران به عنوان یکی از مهمترین بخشهای مالی ضروری می باشد.

هدف از این تحقیق بررسی موانع رشد نظام بانکداری در ایران می باشد. و همچنین تعحقیق فوق پیمایشی یا زمینه یابی است که یکی از طرحهای اساسی این گونه تحقیقات استفاده از روش دلفی است به این نحو که اگر بخواهیم درباره اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر در مورد یک مسأله خاص به بررسی بپردازیم از این روش استفاده می کنیم.

نتایج حاصل از روش دلفی در مورد موانع رشد نظام بانکداری ایران به شش بخش تقسیم شد که این موانع عبارتند از: فقدان ساختار مناسبف فقدان مهندسی و ابزارهای مالی مناسب، ضعف قوانین و مقررات، ضعف نظارت، عدم استقلال بانک مرکزی و مشکلات عملیاتی.

در این تحقیق نظام بانکداری اسلامی ایران به عنوان متغیر وابسطه و شش مورد فوق به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده. سپس تعدادی پرسشنامه برای آزمون وجود موانع فوق در نظام بانکداری در بین کارشناسان و مدیران و خبرگان نظام بانکی منتشر شدو در نهایت با  استفاده از آزمون t تمامی شش فرضیه فوق مورد تأیید قرار گرفت.

مقدمه

بانک ها به عنوان موسسات مالی در یک جامعه نقش تعین کننده ای را در گردش پول و ثروت دارند و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشوری برخوردارند. فعالیت مثبت و موثر بانکها می تواند در رشد بخشهای اقتصادی و افزایش تولیدات در هر بخش و یا شکوفایی دربرخی زمینه های اقتصادی اثرات مهمی را بر جای گذارد. در جهان امروز قسمت عمده مبادلات پولی به وسیله بانکها انجام می پذیرد. اداره امور زندگی مردم و همچنین اداره امور اقتصادی کشورها، مستلزم وجود بانکهاست.

  بانکداری و تأمین مالی اسلامی، پدیده ای به نسبت جدیدی است که فقط به چند دهه گذشته باز می گردد با وجود این، در همین مدت زمان کوتاه، این صنعت به رشد سالانه ای بیش از 10 درصد رسیده است. صنعت بانکداری اسلامی فقط محدود به کشورهای اسلامی نشده و در بسیاری از کشورهای جهان مطرح گردیده است لازم به ذکر است در کشور ما قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 مورد تصویب قرار گرفت است.

فهرست مطالب

چکیده        1    

مقدمه        2     

فصل اول: کلیات طرح    3

مقدمه        4     

1-1بیان مسأله تحقیق        5

1-2 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق       6

1-3 اهداف تحقیق      7   

1-4 چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق      7

1-5 روش تحقیق      10 

1-6 قلمرو تحقیق    10  

1-7 جامعه آماری      11

1-8 نمونه، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه    11

1-9 ابزارهای گردآوری اطلاعات    11

1-10 روش تجزیه و تحلیل داده      12 

1-11 محدودیتهای تحقیق    12   

1-12 تعاریف متغیرها و اطلاعات به کار رفته در تحقیق      13

فصل دوم : مطالعات نظری    15  

مقدمه              16

1-2 بانک        17

2-2 نقش بانک در اقتصاد        18

2-3 چگونگی ورود موسسات غربی به دنیای اسلام          15

2-4 بانکداری در ایران        19

2-5 بانک و ربا            20

2-6 شبهات ربا            21

2-6-1 اختصاص ربا به زیاده فاحش        21

2-6-2 اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی        22

2-7 بهره و نقاط ضعف آن        23

2-8 بانکداری اسلامی        25

2-9مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی        26

2-9-1 اصول زیربنایی سیستم مالی        27

2-9-2 انواع عقود اسلامی        27

2-9-2-1 قرض الحسنه        27

2-9-2-2 عقود مشارکتی        29

2-9-2-3 عقود مبادله ای        32

2-9-2-4 سرمایه گذاری مستقیم     34

2-9-3 ارتباط بین توسعه ابزارهای مالی و توسعه اقتصادی        35

2-9-4 تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها        36

2-9-4-1 صکوک        36

2-10 چهار چوب ساختاری مطلوب        39

2-10-1 شرایط اقتصادی کشور        40

2-10-2 ایجاد بازار سرمایه و بازار پول مناسب     41

2-10-3 دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان          42

2-10-3-1  انتخاب بد    50

2-10-3-2  مخاطرات اخلاقی    50

2-11مفهوم استقلال و انواع آن در بانک های مرکزی    52

2-11-1 مباحث نظری    52

2-11-2 جنبه های علمی موضوع    53

2-11-3 اهداف بانک مرکزی مستقل    53

2-11-4 محدودیت اعطای وام به دولت    54

2-11-5 محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست پولی    54

2-11-6 پدیده تورم واستقلال بانک مرکزی    55

2-11-7 نظام هدف گذاری تورم        55

2-11-8 بررسی معیارهای کمی در استقلال بانک مرکزی        56

2-11-9 مالکیت و اداره بانک ها        57

2-11-10 تسهیلات تکلیفی و تبصره ای        57

2-11-11توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود         58

2-12 چهارچوب نظارت        59

2-12-1 نظارت شرعی        60

2-12-2 صوری بودن برخی معاملات        61

2-12-3  نظارت بانک مرکزی        61

2-13 چارچوب قانونی مناسب        62

2-13-1 تعدد قوانین        64

2-13-2 ملاحظات فقهی و شرعی        64

2-13-3 پیچیده بودن قوانین و مقررات        65

2-13-4 شبه ربوي بودن معاملات بانكي        65

2-13-5 شفافیت        66

2-14 مشکلات عملیاتی        67

2-14-1عدم اجرای مشارکت در سود و زیان        67

2-14-2 الگوهای حسابداری        68

2-14-3 جریمه و خسارت تأخیر تأدیه        68

2-14-4 حاکمیت شرکتی        69

2-14-5 مدیریت ریسک و مدیریت نقدینگی          69

2-14-6 آموزش، تحقیق و توسعه        70

2-15 بیشینه تحقیق     71

فصل سوم: روش تحقیق        76       

مقدمه      77

3-1 روش تحقیق      78

2-3 جامعه آماری تحقیق         81

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ارسی در معماری سنتی پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (خانه ام را دوست دارم) مقاله جامع ماهیچه مقاله تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه تحقیق مقایسه صورتهای مالی شرکت کاشی پارس ونیلو