👈 فروشگاه فایل 👉

گستره نظری و سوابق عملی تحقیق نظریه های مربوط به افسردگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

گستره نظری و سوابق عملی تحقیق نظریه های مربوط به افسردگی

فصل دوم

گستره نظری

و

سوابق عملی تحقیق

فصل دوم: گستره نظری و سوابق عملی تحقیق

پیشینه و تاریخچه نظری

نظریه های مربوط به افسردگی

علت افسردگی دیدگاههای نظری عمده مورد بررسی قرار گرفته است. مشهورترین دیدگاه درحال حاضر این است که گروههای مشخصی از افراد افسرده وجود دارد. که نشانه‌های مرضی آنها علل مختلفی دارند. چنین تصور می‌رود که علل ایجاد کننده نوع‌دو قطبی‌شامل رفتارهای مانی‌و دپرسیو هر دو است، عوامل ژنتیک باشد. بسیاری از پژوهندگان تصور می‌کنند که اختلال یک قطبی، که در آن افسردگی به تنهایی و بدون حمله‌های ما نیایی رخ می‌نماید، دست کم شامل دو گروه فرعی است. افراد گروه اول کسانی هستند که علت افسردگی آنها ناتوانی در سازش با مقتضیات دشوار زندگی است. افراد گروه دوم افرادی هستند که امکان دارد افسردگی آنان علت بدنی داشته باشند؛ مانند دشواریهای در انتقال پیامهای عصبی به دلیل نارسایی و کمبود مقدار انتقال دهندگان شیمیایی بنام کتکولامینها و گروه هورمونهایی شامل اپی نفرین، نوراپی نفرین و دوپامین که در واکنش نسبت به فشار روانی بسیار مهم است. (آزاد، حسین، 1375، ص 359).

نظریه‌های روان پویایی

مطالعات رون شناختی درباره افسردگی بازیگموند فروید و کارل ابراهام شروع شد. هر دو در مقالات جداگانه خود درباره افسردگی، این اختلال را به عنوان یک واکنش پیچیده نیست و به از دست دادن چیزی توصیف کردند. فروید در مقاله اصلی خود درباره افسردگی ماتمزدگی و مالیخولیا، را به عنوان واکنش طبیعی نسبت دادن کسی یا چیزی که مورد عشق (محبت) فرد بوده است، توصیف می‌کند. هرچند برخلاف فرد سوگوار، کسی که مالیخولیا مبتلا است، از نوعی تزلزل مفرط احترام به خود و از احساس حقارت خویشتن به مقیاس عظیم رنج می‌برد.

فروید عقیده داشت که فرد مبتلا به افسردگی یک وجدان یا فراخور تنبیه کننده قوی دارد. او بر احساس گناه که وجدان موجب آن می‌شود، تاکید می‌ورزد. طبق نظریه فروید دلیلی برای اینکه وجدان چنین قوی می‌شود، مهار کردن احساسات خشم و پرخاشگری‌است، در غیر این صورت، ممکن است به صورت رساندن به دیگران بروز می‌کند.

چرا‌بعضی‌از‌افراد با‌چنین‌غمزدگی‌غیر منطقی‌و افراطی‌واکنش نشان‌می‌دهد؟ نظریه‌های روان پویایی بر احساسات و واکنشهای ناخودآگاه نسبت به موقعیتهای جدید که اساس آنها حوادث قبلی زندگی است تاکید می‌ورزد.

اکثر نظام بندیهای روان پویایی بر محور تاریخچه روابط بین فرد و شخص که او در کودکی بیشترین وابستگی به وی را داشته است دور می‌‌زند.

بدین ترتیب یک علت مهم افسردگی عبارت است از: اختلال در روابط کودکی. ممکن است علل این اختلاف فقدان واقعی والدین با یک ترس یا خیالبافی درباره از دست دادن یکی از آنها باشد. چون اضطراب مربوط به آن از لحاظ کیفی رنج آور است، این فقدان‌اولیه از‌آگاهی خارج می‌شود.‌با وجود این، اضطراب تاثیر خود را به جا می‌گذارد و وقوع حادثه‌ای که به طور سمبلیک (رمزی) دارای اهمیت است، منجر به افسردگی واقع می‌شود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت طيف سنجي نشر شعله اي ،جذب اتمي و فلوئورسانس اتمي تحلیلی بر نوآوری چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی نظریه های سبکهای دلبستگی (فصل 2) تحقیق فلسفه آفرینش انسان از دیدگاه قرآن پاورپوینت درس (6) ششم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (34 اسلاید)