👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مبانی،اصول و روش های تربیتی (22 اسلاید)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت مبانی،اصول و روش های تربیتی (22 اسلاید)

 پاورپوینت مبانی،اصول و روش های تربیتی  (22 اسلاید)

روش های تربیتی

با نظر به اصل آراستگی،باید روش هایی پیش بینی کرد که از طریق آن ها آراستگی تامین شد و بدین طریق،جذبه ی حسن نیز در حرکت دادن انسان به سوی مقصود مورد بهره وری قرار گیرد.

روش آراستگی ظاهر

مربی در برقرار کردن ارتباط تربیتی باید به آراستگی ظاهر بپردازد تا از عوامل ظاهری نفرت و گریز نیز تهی باشد. آراستگی لزوما مترادف اشراف منشی نیست،بلکه با سادگی نیز می توان آراسته بود.

پیامبر (ص) در مقام مربی بر حفط آراستگی ظاهر،اصراری آشکار داشته است.از همان آغاز که فرمان بعثت به او ابلاغ شد،دستور پاکیزگی نیز به وی داده شد.

روش تزیین کلام

کلام،آینه ی مفاهیم و معانی استاین آینه هر چه مصفاتر باشد به همان میزان بر شفافیت و نفوذ مفاهیم و معانی خواهد افزود. از این رو لازم است مربی نگاه کند که معانی و مفاهیم مورد نظر را در برابر چه آینه ای قرار می دهد. کژ و کدر سخن گفتن در حکم پایمال ساختن معانی است این شیوه را در اوج نمایان می سازد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت شبيه سازي سيستمهاي گسسته پیشامد اصول کلی و زبانهای شبیه سازی کامپیوتری تحقیق خانواده و نقش آن در تربیت دینی و فضایل اخلاقی تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی پاورپوینت کنگره ی بولونیا پاورپوینت هدف و راهبرد برای یک محله مسکونی