👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی

تحقیق حاضر با عنوانبررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 78 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن استفاده می کنند . جامعه پژوهشی حاضر را دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان خرمدره تشکیل می دادند .

در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 50 نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان خرمدره از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس تست پرخاشگری آیزنیک در اختیار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد که به این سوالات با بلی و خیر پاسخ دهند .

برای آزمودن فرضیه پژوهش ازروش t   مستقل درسطح معنی داری  a = 0/05  استفاده گردید .

نتایج بدست آورده نشان دادند که بین میانگینهای مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد در نتیجه بین استفاده از بازیهای الکترونیکی خشن و پرخاشگری نوجوانان پسر دوره راهنمایی شهرستان خرمدره رابطه معنا داری وجود دارد . بنابراین فرضیه پژوهش تایید می گردد و فرض صفر رد می شود

مقدمه

ما اکنون در جامعه متمدن عصر حاضر زندگی می کنیم که در آن خشونت بین افراد از نظر قانونی جرم بحساب می آید و پرخاشگری با دیگران نیز مقابله به مثل آنان را به دنبال می آورد و ممکن است زنجیره ای از اختلافات بعدی را سبب شود ( لطف آبادی ) .

نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی انسان است که در این دوران با مشکلات فراوانی دست به گریبان است با فرا رسیدن دوران بلوغ مزاج کودکان طوفانی می شود انقلاب و دگرگونی همه جانبه ای در جسم و روان آنان پدید می اید ممکن است پرخاشگر شود یا آرام و ساکت ، تمام جنبه های حیوانی و انسانی که در وجودش نهفته است بر اثر ترشح هورمونهای بلوغ ظاهر و آشکار شود ( آدلر ، 1378 ، ترجمه سروری ) .

فهرست                                                                    

چکیده 1

فصل اول ( گستره مسئله مورد بررسی ) 2

مقدمه 3

بیان مسئله 5

اهمیت و ضرورت تحقیق 6

هدف پژوهش 8

فرضیه پژوهش 9

متغیرهای پژوهش 10

تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها ومفاهیم 10

فصل دوم ( پیشینه و ادبیات پژوهش ) 20

مرور پیشینه 21

نظریه پالایش 39

وضع تحصیلی دانش آموز پرخاشگر 41

خصوصیات شخصیتی دانش آموزان پرخاشگر 44

راههای اصلاح و مهار پرخاشگری 47

فصل سوم ( روش تحقیق ) 49

جامعه مورد مطالعه پژوهش 50

نمونه و روش نمونه گیری 50

ابزار پژوهش 51

روش آماری مربوط به فرضیه 52

روش تحقیق 52

فصل چهارم ( یافته ها وتجزیه وتحلیل آنها ) 53

جدول 54

انجام محاسبات 57

جدول میانگین و انحراف استاندارد 59

فصل پنجم ( بحث ونتیجه گیری ) 60

بحث و نتیجه گیری 61

محدودیتها ونارسائیهای پژوهش 62

پیشنهادات 63

منابع وماخذ

پرسشنامه68

👇محصولات تصادفی👇

علت عدم فعالیت بازارچه شرق کشور پاورپوینت موارد کاربرد بالینی ژنوگرام (36 اسلاید) تحقیق پيامبر و اخلاق تحقیق در مورد امام سجاد تحقیق کاربرد خط و خوشنویسی در معماری