👈 فروشگاه فایل 👉

مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازنتحقیق حاضر با عنوان بررسی مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 139صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهبهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. بنابراین این تحقیق در صدد است که وضعیت موجود در سازمان تربیت بدنی دو استان مرکزی و قم را بر اساس ویژگی کارت امتیازی متوازن مورد بررسی قرار دهد. تحقيق حاضر از نوع جهت‌گيري ترکيبي از تحقیق کاربردي و بنیادی مي‌باشد. نوع مطالعه از نوع توصيفي – پیمایشی مي باشد. حجم نمونه تحقيق بعد از تعیین تعداد جامعه مدنظر یعنی کلیه افراد شاغل در سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم به تعداد 256 نفر، از طریق نمونه گیری کوکران 154 نفر تخمین زده شد. در این تحقیق از پرسشنامه‎ای که  دارای 32 گویه در طیف 5 درجه ای (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) استفاده شده است تا از طریق این ابزار و داده های حاصل از آن به بررسی وضعیت فعلی عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن  و مقایسه وضعیت در این دو شهر پرداخته شود. به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده-ها از آزمون t ساده و  t  مستقل استفاده شده است. پس از پردازش داده ها توسط نرم افزارهای آماری  spss، نتایج تحقیق نشان داد، که ارزیابی عملکرد از منظر مالی، منظر مشتری، فرایند داخلی و رشد و یادگیری روش  BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم وجود دارد. در نهایت این نتایج تحقیق حاکی از این است ، ارزیابی عملکرد با استفاده از روش  BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم وجود دارد که با توجه به سطح معنی داری گزارش شده در مورد متغیرهای فرایند داخلی  و رشد و یادگیری و مشتری و کارت امتیازی متوازن از میزان 0.05مشخص شد، تفاوت معناداری میان متغیرهای مذکور در تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم وجود ندارد. در متغیر مالی  به علت کوچکتر بودن سطح معنی داری از میران 0.05 و منفی بودن تفاوت میانگین برتری با استان مرکزی می باشد.مقدمهاندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های بدست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در سازمان ها است. بین سال های 1850 تا 1975 سازمان ها می توانستند تنها با تصمیم گیری بر اساس اندازه های مالی به موفقیت خود اطمینان داشته باشند، ولیکن با افزایش رقابت در بازارها، مدیران علاوه بر اندازه های مالی نیازمند آگاهی از سایر جنبه های عملکرد سازمان نیز می باشند. بدین منظور بسیاری از سازمان ها اندازه هایی را که بیانگر وضعیت سلامت سازمانشان است، گسترش داده اند. این اندازه ها کمک خواهند نمود تا عملکرد و تلاش های بهبود فرایند در مسیر خود هدایت شوند. بمنظور ایجاد و بکارگیری این اندازه ها روش های مختلفی توسعه یافته اند که از آن جمله می-توان، به کارت امتیازی متوازن اشاره کرد. (علی بابایی، 1383)روش کارت امتیازی متوازن  برای به وجود آوردن این اندازه ها و استفاده از نشانگرهایی برای اندازه‎گیری عملکرد و سلامت سازمان با در نظر گرفتن نکات عنوان شده توسعه یافته است. برای این منظور نیاز به یک سیستم اندازه  گیری عملکرد  می-باشد که بر مبنای استراتژی ، عملکرد کلیه اجزاء سازمان را به طور پیوسته تحت کنترل و نظارت در آورده و آن را با برنامه ها و اهداف سازمان مقایسه کند تا بتواند امور را، بهتر و اثربخش تر مدیریت کرده، میزان موفقیت، خروجی کار و پیشرفت، در بهبود  عملکرد سازمان و در نتیجه انگیزه و فرصت لازم را برای ارتقاء عملکرد سازمان فراهم می نماید. (قنبرزاده، 1391)با توجه به مطالب ذکر شده در بالا، اين تحقیق به  مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن می پردازد. این فصل در ادامه به تشریح و بیان مسئله، اهمیت و ضرورت موضوع و اهداف خاص و کاربردی تحقیق، سوال  ها و فرضیه های تحقیق،  قلمرو مکانی و زمانی تحقیق می پردازد.فهرست مطالب                                     چکیده    1فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه    31-2 بیان مسئله    41-3 اهمیت و ضرورت موضوع    61-4 اهداف تحقیق    71-4-1 هدف اصلی تحقیق    71-4-3 هدف کاربردی تحقیق    81-5 سوالات تحقیق    81-5-1 سوال اصلی تحقیق    81-5-2 سوالات فرعی تحقیق    81-5 فرضیه ها    81-5-1 فرضیه اصلی    91-5-2 فرضیه های فرعی    91-7 متغییرهای تحقیق    91-8 مدل  عملیاتی تحقیق    121-9 مراحل انجام تحقیق    131-10 حدود مطالعاتی    141-11 مدت زمان انجام تحقیق    151-12خلاصه فصل اول    15فصل دوم: ادبیات تحقیق2-1 مقدمه    172-2 مبانی نظری تحقیق    172-3 تاریخچه ارزیابی و اندازه گیری عملکرد    192-4 تعریف اندازه گیری عملکرد    212-5 فرایند ارزیابی عملکرد    232-6 اهداف اندازه گیری عملکرد    242-7 اهمیت ارزیابی عملکرد    262-8 ویژگی های نظام ارزیابی عملکرد اثربخش    282-9 نتایج اجرای صحیح ارزیابی عملکرد    292-10 معایب سیستم های اندازه گیری عملکرد    302-11 انواع مدلهای ارزیابی عملکرد    322-12 رويكردهاي موجود در سنجش عملكرد    342-12-1-1  حسابداري منابع انساني    352-12-2-2 کارت امتیازی متوازن    392-13 ساختار مدل كارت امتيازي متوازن    412-14 معرفي وجوه كارت امتيازي متوازن    432-14-1  وجه مالي    432-14-2  وجه مشتري    442-14-3  وجه رشد و يادگيري    442-14-4 وجه فرآيند هاي داخلي    452-15  روابط علي و معلولي موجود بين وجوه كارت امتيازي متوازن    452-16 سیر تکامل تکنیک امتیازی متوازن    462-17 سنجه های عملکرد قلب روش ارزیابی متوازن    462-18 کاربردهای کارت امتیازی متوازن    492-19 معرفي كارت امتيازي متوازن بعنوان چهارچوبي براي اجراي استراتژي    492-20 توسعه كارت امتيازي متوازن    512-21 فازهاي توسعه كارت امتيازي متوازن    522-22 شرايط پياده سازي کارت امتیازی متوازن    542-23 پیاده سازی ارزیابی متوازن    562-24 موانعی چند بر سر راه پیاده سازی کارت ارزیابی متوازن    612-25 امتیازات روش ارزیابی متوازن    622-26 معایب کارت امتیازی متوازن    622-28 پیشینه تحقیق    672-28-1 تحقیقات داخلی    672-28-3 خلاصه پيشينه تحقيق    762-29 خلاصه فصل دوم    82فصل سوم: روش شناسی تحقیق3-1 مقدمه    853-2 روش تحقیق    853-4 جامعه آماری تحقیق    863-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه    863-6 ابزار جمع آوری اطلاعات    873-7 روش گردآوری اطلاعات    883-8 متغیرهای کلی تحقیق    893-9 اعتباری و پایایی پرسشنامه    893-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها    913-11 خلاصه فصل سوم    92فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها1-4-مقدمه    942-4-آمار جمعیت شناختی    951-2-4-جنسیت    952-2-4-سطح تحصیلات    963-2-4-سن    974-2-4- سابقه کار    983-4-آمار استنباطی    991-3-4-بررسی نرمال بودن متغیرها:    992-3-4-بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق    991-2-3-4- فرآیند داخلی    1002-2-3-4- رشد و یادگیری    1023-2-3-4- مشتری    1044-2-3-4- مالی    1073-3-4-آزمون فرضیات تحقیق    1094-3-4-مقایسه متغیر های تحقیق    112فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد1-5- مقدمه    1142-5- مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن    1143-5- تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق    1154-5- پیشنهادات تحقیق    1164-5-1 پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق  1165-4-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی    1186-5- محدودیت های تحقیق    118منابع    119

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت طرح کارآفرینی کشت سیفی جات و سبزی جات ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف ابعاد شناخت شناسی (فصل دوم) دانلود مقاله اهمیت انتخاب تامین کننده سبز بر اساس مدیریت زنجیره تامین سبز مدیریت اسلام گرایانه دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید اتانول (الکل طبی)