👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در100صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن

چکیده:

مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است  جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می گیرد  روش نمونه گیری در این تحقیق سیستماتیک است  در این تحقیق داده های جمع آوری شده مربوط به متغیرها با استفاده از تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی مورد تجزیه و تحلیل و فرضیات نیز مورد آزمون قرار گرفتند نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان دهنده این است که از بین متغیرهای مستقل، اهرم مالی و Q توبین رابطه معنا داری با قیمت سهام دارند با توجه به نتایج آزمون مشاهده می شود که تمامی فرضیه های فرعی نیز تایید می شوند

مقدمه

بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می شود و از سویی مرکزی جهت جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت و سرمایه گذاری در شرکت ها می باشد لذا جلب مشارکت های مردم مستلزم شناخت میزان بازده مورد انتظار سهامداران و میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران با توجه به میزان سرمایه و خصوصیات رفتاری افراد مختلف می باشد(حامدیان،1379)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه      2

1-2 مساله تحقیق      2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق     3

1-4 هدف تحقیق       3

1-5 سوال تحقیق       4

1-6 فرضیه های تحقیق      4

1-7 روش اجرای تحقیق     4

1-8 متغیرهای تحقیق  6

1-9 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق       8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه      10

2-2 مبانی نظری تحقیق      10

2-2-1 تاثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام      10

2-2-2 مکاتب قیمت گذاری سهام  12

2-2-3 معیارهای مورد استفاده      12

2-2-3-1 سود هر سهم        13

2-2-3-1-2 نسبت اهرم مالی        13

2-2-3-1-3 نسبت کیو توبین        13

2-2-3-2 متغیرهای کنترلی   18

2-3-1 پژوهش های داخلی   20

2-3-2 پژوهش های خارجی  24

فصل سوم: روش انجام تحقیق

3-2 مقدمه        28

3-3 طرح مسئله تحقیق      28

3-4 تدوین فرضیه های تحقیق     28

3-5 روش آزمون فرضیه ها       29

3-6 جامعه آماری      29

3-7 روش جمع آوری منابع و اطلاعات  30

3-8 متغیرهای پژوهش       31

3-9 مدل لحلیلی تحقیق        32

3-10 آزمون فرضیه ها       33

3-11 آزمون تحلیل واریانس یک طرفه   35

3-13-1 مزایای استفاده از داده های تلفیقی      35

3-14-1 مدل داده های تلفیقی ایستا        36

3-15 مدل داده های تلفیقی پویا     39

3-16 تکنیک های تخمین سیستم معاملات       39

3-16-1 روش حداقل مربعات معمولی   40

3-16-2 روش حداقل مربعات تعمیم یافته       40

3-16-3 روش گشتاورهای تعمیم یافته   40

3-17 مسائل مورد توجه در تخمین مدل        41

3-17-1 نرمال بودن  41

3-17-2 ناهمسانی واریانس        42

3-17-3 خود همبستگی      42

3-17-4 هم خطی      42

3-17-5 آزمون مانایی        43

خلاصه فصل     43

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه       45

4-1-1 آمار توصیفی داده های تحقیق       45

آزمون نرمال بودن متغیرها      46

4-1-2 انتخاب مدل در داده های تلفیقی ایستا       48

4-1-2-1 آزمون چاو     48

4-1-2-2 آزمون هاسمن  50

4-1-3 آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده  51

4-4 ازمون مانایی  55

4-2-1 آمار توصیفی داده های تحقیق  56

4-2-3 آزمون فرضیه های پژوهش    57

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت صادرات خاويار دانلود پاورپوینت با موضوع طراحي فرايند جوشكاري انفجاري صفحات برنج و فولاد جزوه اعتیاد در نوجوانان و راههای پیشگیری و درمان آن پروژه آمار ميزان علاقه مندي دانش آموزان سال اول به درس رياضي تحقیق در مورد هخامنشیان