👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تاثير استراتژي مديريت هزينه بر عملكرد مالي بلند مدت شركت انتقال گاز ايران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تاثير استراتژي مديريت هزينه بر عملكرد مالي بلند مدت شركت انتقال گاز ايرانتحقیق حاضر با عنوان بررسیتاثير استراتژي مديريت هزينه بر عملكرد مالي بلند مدت شركت انتقال گاز ايران  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 82 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      

info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدههدف نظام مدیریت هزینه، کمک به حداکثر رساندن سود و ارزش شرکت در حال و آینده است. اطلاعات مدیریت هزینه در قیمت گذاری محصولات، تصمیم گیری در خصوص ایجاد تغییر در محصول به منظور دست یابی به سودآوری بیشتر، بروز رسانی تجهیزات تولیدی با توجه به شرایط موجود و تعیین روشهای جدید بازاریابی یا کانال های توزیع محصولات شرکت استفاده می شود بنابراین تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر روی عملکرد مالی شرکت می تواند قابل توجه باشد.در اين پژوهش، تحليل جامعي روي بررسي تاثير استراتژي مديريت هزينه بر عملكرد مالي بلند مدت در شركت انتقال گاز ايران بين سال هاي 1387 الي 1391 شرکت مورد مطالعه انجام گرفت. با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت در كل نتايج آزمون فرضيه ها حاكي از تاثیر عدم معنی دار استراتژي مديريت هزينه بر عملكرد مالي بلند مدت در شركت مورد مطالعه مي باشد.واژه های کلیدی: سیستم مدیریت هزینه، عملکرد مالی، شرکت انتقال گاز ایران، بازده بلندمدت دارایی هامقدمهبهای تمام شده (هزینه) از اقلام با اهمیت حسابداری است که بر پایه آن، تصمیمات برنامه ریزی و تصمیمات کنترل اتخاذ می گردد. دستیابی به بهای تمام شده قابل اتکا و مربوط در تصمیم گیری مستلزم انجام فرآیند درست و منطقی مرتبط با محاسبه آن است که تحت عنوان هزینه یابی اتلاق می شود. مدیریت هزینه، رویکردی است که تصمیمات برنامه ریزی و کنترلی را عینیت می بخشد؛ به همین دلیل مدیریت هزینه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر عملکرد شرکت ها و برای جهت گیری آنها در بازارهای سرمایه مطرح شده است. بیشتر شرکت ها وجوه مورد نیاز خود را از روش های گوناگونی تامین می کنند؛ اما عواملی مانند رفتار مدیریت، اندازه شرکت و دسترسی به بازارهای تامین مالی و نیز محیط های اقتصادی و سیاسی، آنها را نسبت به در پیش گرفتن تصمیمات بهینه در این زمینه محتاط کرده است در این میان، استفاده از منابعی که از ایجاد بدهی به دست آمده است ضمن ایجاد مقدار قابل توجهی هزینه ثابت، موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک بیشتر خواهد شد. به همین دلیل تاثير استراتژي مديريت هزينه بر عملكرد مالي بلند مدت شركت ها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.تمركز اصلي استراتژي مالي بر ابعاد مالي تصميمات استراتژيك است؛ در نتيجه به صورت اجتناب ناپذيري، اين موضوع نشان دهنده ارتباط نزديك با منافع سهامداران و در نتيجه با بازار سرمايه است. با اين حال يك استراتژي مالي مناسب همانند يك استراتژي سطح شركت و استراتژي رقابتي بسیار عالي، تمامي ذينفعان داخلي و خارج از شركت را مد نظر قرار مي دهد. همچنين، تئوري بازار سرمايه و تحقيقات موجود در اين زمينه به صورت اساسي بر سطح اقتصاد كلان تمركز مي كنند، در حالي كه استراتژي هاي مالي خاص بوده و بر اساس نيازهاي شركت هاي خاص و حتي در بعضي از موارد براي واحدهاي فرعي در داخل سازمان تدوين مي شوند. فهرست مطالبفصل اول: معرفی پژوهش1-1- مقدمه ..................................................................................................................31-2- تشریح و بیان مساله پژوهش .....................................................................................41-3- مروری بر چارچوب نظری پژوهش............................................................................51-4- اهمیت و ضرورت  انجام پژوهش  .............................................................................71-5- اهداف پژوهش......................................................................................................7              1-5-1- اهداف علمی پژوهش...............................................................................7              1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش..........................................................................81-6- پرسش های پژوهش..................................................................................................81-7- تبیین فرضیه های پژوهش..........................................................................................91-8- نوآوری پژوهش....................................................................................................101-9- روش پژوهش  .....................................................................................................101-10- قلمرو پژوهش.....................................................................................................101-11- جامعه آماری پژوهش..........................................................................................111-12- روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات.................................................................111-13- روش تحلیل داده-ها...............................................................................................111-14- تعریف مفاهیم، واژه ها اختصاصی و متغیرهای پژوهش.................................................121-15- خلاصه فصل......................................................................................................131- 16- ساختار کلی پژوهش ............................................................................................13فصل دوم: ادبیات، چارچوب نظری و مروری بر پژوهش های مربوط2-1- مقدمه.................................................................................................................15فهرست مطالب     عنوان                                                                                                               صفحه2-2- مبانی نظری.........................................................................................................16    2-2-1-  هزینه و سود.................................................................................................16   2-2-2- مدیریت راهبردی هزینه و مدیریت سنتی هزینه......................................................17   2-2-3-   مدیریت استراتژی و مدیریت هزینه استراتژیک.....................................................19   2-2-2 - هزینه یابی هدف...............................................................................................20   2-2-3- هزینه یابی بر مبنای فعالیت............................................................................... 22   2-2-4- هزینه  یابی کایزن.............................................................................................24   2-2-5- هزینه یابی چرخه عمر......................................................................................26   2-2-6- مهندسی ارزش...............................................................................................272-3- مفهوم عملکرد مالی................................................................................................282-4- ساختار سرمایه و عملکرد مالی.................................................................................292-5- روش های تامین مالی و عملکرد مالی بلندمدت...............................................................302-6- عوامل موثر بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت-ها............................................................32    2-6-1- استقراض بدهی (وام) و عملکرد مالی شرکت-ها.....................................................33    2-6-2- تامین مالی و عملکرد مالی شرکت-ها....................................................................34    2-6-3- سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکت-ها....................................352-7-  استراتژی مدیریت هزینه و عملکرد مالی بلندمدت..........................................................352-8-  پژوهش های خارجی...............................................................................................372-9-  پژوهش های داخلی.................................................................................................382-10- نتیجه گیری و ارائه مدل مفهومی پژوهش...................................................................402-11- خلاصه ي فصل...................................................................................................41فهرست مطالب     عنوان                                                                                                           صفحهفصل سوم: روش شناسي پژوهش3-1- مقدمه .................................................................................................................433-2- روش پژوهش  .....................................................................................................443-3- قلمرو پژوهش  .....................................................................................................45    3-3-1- قلمرو موضوعي پژوهش  ................................................................................45    3-3-2- قلمرو زماني پژوهش  ....................................................................................45    3-3-3- قلمرو مكاني پژوهش  .....................................................................................453-4- فرضيه هاي پژوهش  ..............................................................................................453-5- متغيرهاي پژوهش  و نحوة اندازه گيري آن ها  ..............................................................473-6- جامعه آماري پژوهش  ..........................................................................................483- 7- روش گردآوري اطلاعات و داده هاي پژوهش  .........................................................483-8 - دقت، اعتبار و پایایی ابزار پژوهش...........................................................................493-  9- روش کلی تحلیل داده-ها...........................................................................................493- 10  - روش های آماری................................................................................................493- 11- خلاصه ي فصل..................................................................................................50فصل چهارم: تحلیـل داده های پژوهش4-1  مقدمه...................................................................................................................524-2  یافته های توصیفی....................................................................................................524-3  آمار استنباطی.......................................................................................................574-3-1  آزمون فرضیه  فرعی 1-1.....................................................................................574-3-2  آزمون فرضیه  فرعی 1-2...........................................................................584-3-3 آزمون فرضیه  فرعی 1-3...........................................................................59فهرست مطالب  عنوان                                                                                                               صفحه4-3-4  آزمون فرضیه  فرعی 2-1...........................................................................614-3-5  آزمون فرضیه  فرعی 2-2...........................................................................624-3-6  آزمون فرضیه  فرعی 2-3..........................................................................634-4  خلاصه فصل........................................................................................................64فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش5- 1   مقدمه...................................................................................................................665- 2   نتايج آزمون فرضيه ها .............................................................................................665- 2- 1   نتيجه آزمون فرضيه فرعی اول (1-1) ................................................................665- 2- 2   نتيجه آزمون فرضيه فرعی دوم (1-2) ................................................................675-2-3  نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم (1-3) ................................................................675-2-4 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول (2-1) ................................................................685-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم (2-2)....................................... ..........................685-2-6 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم (2-3) ................................................................695- 3   مقايسه نتايج پژوهش حاضر با پژوهش های قبلي.............................................................69 5- 4   نتيجه كلي و تفسير نتايج آزمون فرضيه-ها......................................................................705- 5   پيشنهادهاي حاصل از پژوهش..............................................................................735- 5- 1   پيشنهادهاي مبتني بر فرضيه ها...................................... ..................................735- 5- 2   پيشنهاد براي پژوهش های آتي.............................................................................745-  6    محدوديت هاي انجام پژوهش..................................................................................745- 7   خلاصه ي فصل ....................................................................................................75 منابعالف: منابع فارسي..........................................................................................................76ب: منابع غيرفارسي ......................................................................................................79پیوست هاالف: جداول خروجی تحلیل داده-ها.................................................................................83ب: نمودارهای خروجی تحلیل داده-ها..............................................................................85

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنايي با سيستم اعداد بررسی افسردگی معلمان مدارس عادی و استثنائی و رابطه آن با فرسودگی شغلی تحقیق در مورد استان فارس و ایل قشقایی تحقیق روش های نوین یادگیری مقاله همسر آزاري