👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 144 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثير كشور سازنده نام تجاري بر ارزش ويژه برند:مطالعه موردی صنعت آسانسور پرداخته است. نوع تحقيق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارفرمایان،  مهندسین،مشاورین و سایر افراد تصمیم گیرنده در انتخاب برند آسانسور پروژه های ساختمانی بوده است، که تعداد 230 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی تحلیل محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرنباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های با استفاده نرم افزار SPSS19 و Lisrel8.5 انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که كشور سازنده نام تجاري دارای تأثیر معناداری بر سه متغیر ارزش ويژه نام تجاري، قدرت نام تجاري و آگاهي از نام تجاري داشته است. همچنین دو متغیر قدرت نام تجاري و آگاهي از نام تجاري دارای تأثیر معناداری بر متغیر ارزش ويژه نام تجاري داشته اند.

کلید واژه: كشور سازنده نام تجاري، ارزش ويژه نام تجاري، قدرت نام تجاري، آگاهي از نام تجاري

 مقدمه

نام گذاری تجاری،تولید کننده را قادر به کسب مزایای ارائه شده توسط محصولاتی با کیفیت منحصر به فرد و عالی نموده است و نیز فرصتی برای انتقال این روابط قابل شناسایی به محصولات و خدمات دیگر فراهم می نماید. اگر چه نام گذاری و مدیریت نام تجاری برای چندین دهه وجود داشته و اعمال شده است اما ارزش ویژه نام تجاری یک مفهوم محوری و بنیادین برای بیشتر سازمان هایی است که در بیست سال اخیر پدید آمده اند(چن وچانگ،2008 : 40). از آن جا که نام های تجاری قوی به افزایش منافع و کاهش هزینه های بازاریابی سازمان ها کمک می کنند،لذا ظهور ارزش ویژه نام تجاری اهمیت راهبردهای بازاریابی را افزایش داده و نقطه تمرکزی برای پژوهشگران و مدیران فراهم آورده است(چن،2009 :307 ).

توجه به مفاهیمی چون برند، مدیریت آن و ارزش ویژه نام تجاری سبب دستیابی به جایگاهی مناسب در ذهن مشتریان می گردد. ارزش ویژه برند قدرتمند اجازه می دهد تا شرکت ها بهتر مشتریان را حفظ کنند، به نیازهایشان با اثربخشی بیشتر رسیدگی کنند، و سود (منافع) را افزایش دهند. ارزش ویژه برند می تواند با پیاده سازی موفق و مدیریت تلاش بازاریابی ارتباطی مداوم به وسیله ارائه ارزش به مشتری و گوش دادن به نیاز های آنان افزایش یابد(سلیپان، 2010: 43). بی توجهی به نکاتی که رابطه برند- مشتری ارائه نموده در بازار و به کار نگرفتن و خوش بینی به اینکه این رابطه یقیناً در دراز مدت ایجاد خواهد شد، منجر به شکست می شود. ایده اصلی برند ممکن است بین مشتری کامل و احتمالی قرار داشته باشد، اما مجموع کلی ایده برند یا ادراک، ریشه در تجربیات با برند خود و همه پیغام هایش و تعاملات و مانند آن دارد. در بازار یک برند بر حسب ارزش ویژه بالایش، یک برند قوی در نظر گرفته خواهد شد. ارزش ویژه برند بالاتر خواهد بود اگر وفاداری،آگاهی، کیفیت ادراک شده، روابط کانال قوی و تداعی معانی برند نیز بالاتر باشند (دلگادو - بالستر و مانورا-الیمن، 2005: 187).

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق    2

1-1) مقدمه    3

1-2 ) بیان مسئله    4

1-3 ) اهمیت وضرورت پژوهش    7

1-4 ) اهداف تحقیق    8

1- 5) فرضیات تحقیق    9

1-6) قلمرو تحقیق    9

1-7 ) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی    9

1-8) خلاصه فصل اول    11

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق    12

2-1)  بخش اول : ادبیات نظری تحقیق    13

2-1-1) تعریف برند    14

2-1-2) تاریخچه برند    19

2-1-3) آگاهی از کشور سازنده نام تجاری    20

2-1-4) ارزش ویژه برند    23

2-1-5) ابعاد ارزش ویژه برند    27

2-1-6) اثرات ارزش ویژه برند    42

2-1-7) عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند    43

2-1-8) بازاریابی و ارزش ویژه برند    46

2-1-9) عوامل مؤثر بر ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری    47

2-1-10) ارتباطات میان ابعاد و ارزش ویژه برند    51

2-1-11) دستیابی به برندهای قدرتمند    51

2-1-12) عوامل تحریک کننده قدرت برند    52

2-1-13) منافع ایجاد برند قدرتمند    54

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی پیشینه تحقیق ومبانی نظری سلامت سازماني تحقیق سنگهای تزئینی در ساختمانی تحقیق پرورش ماهي قزل آلا محاسبه داده های آماری شرکت قند مرودشت در سال 84 ویژه تحقیقات رشته حسابداری و مدیریت مالی