👈 فروشگاه فایل 👉

مجموعه ای شامل 53 کتاب فیزیک کوانتومی زبان اصلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مجموعه ای شامل 53 کتاب فیزیک کوانتومی زبان اصلی

در این مجموعه تعداد 53 کتاب در زمینه ها و مباحث و سطوح مختلف فیزیک کوانتومی وجود دارد. بسیاری از این کتاب ها نوشته بنیان گذاران فیزیک کوانتوم هستند. بسیاری دیگر توسط محققان سرشناس و نامدار فیزیک کوانتوم نگاشته شده اند. سطح بعضی از این کتاب های کوانتوم پایین و به زبان ساده است. سطح بعضی دیگر بالا و در حد کارشناسی ارشد و دکترا است. بعضی از این کتاب های کوانتوم نظری و بعضی دیگر عملی هستند. بعضی از این کتاب های کوانتوم مفهومی هستند و در آن ها کم تر از فرمول استفاده شده است و بعضی دیگر بیشتر ریاضی اند.

عناوین کتاب ها:

- فیزیک کوانتوم پیشرفته - ساکورایی

- مکانیک کوانتومی مدرن - ساکورایی

- تکانه زاویه ای در مکانیک کوانتوم - ادموندز

- مکانیک کوانتومی کاربردی برای دانشجویان فیزیک و مهندسی - آنتونی لوی

- مکانیک کوانتومی مولکولی

- مکانیک کوانتوم مدرن - بلنتاین

- تفسیر آماری مکانیک کوانتوم - بلنتاین

- کوانتوم مکانیک - باسدوانت، دالی بارد

- کوانتوم - برد

- گفتنی و ناگفتنی در مکانیک کوانتومی - بِل

- مکانیک کوانتومی، مفاهیم و کاربردها - بیسوات

- اندازه گیری کوانتومی - براگینسکی، خلیلی

- مکانیک کوانتومی پیشرفته - کالانت

- سخنرانی هایی درباره نظریه کوانتومی - چبوتاریف

- مکانیک کوانتوم - کوهن ، تانوجی

- مکانیک کوانتومی و کلاسیکی نوسانگر میرا - دِکِر

- برگشت ناپذیری در مکانیک کوانتوم - بنجامین فاین

- نظریه کوانتومی فرآیندهای پراکندگی - فارینا

- نظریه سیستم های کوانتومی کلی برهم کنش کننده با یک سیستم واپاشنده - فاینمن

- مکانیک کوانتومی و انتگرال های مسیر - فاینمن

- مکانیک کوانتوم عملی - فلوجی

- تقارن های معادلات مکانیک کوانتومی - فوشکین

- روش های ریاضی در مکانیک کوانتومی با کاربردهایی برای عملگرهای شرودینگر - جرالد تشل

- مبانی مکانیک کوانتومی - گاتفرید

- آشنایی با مکانیک کوانتوم - گریفیتس

- آشنایی با نظریه کوانتوم و ساختار اتمی - کاکس

- مبانی فیزیک کوانتوم - لانده

- مکانیک کوانتوم - مرزباخر

- نظریه کوانتومی اندازه گیری بر مبنای رویکرد فضای هیلبرت - نامیکی ، پاشازیو

- مکانیک کوانتومی - نوربری

- انشتین و نظریه کوانتومی - پالیس

- نظریه کوانتومی ، مفاهیم و روش ها - آشر پرز

- آشنایی با مکانیک کوانتومی - فیلیپس

- حل مسائل و جواب ها در مکانیک کوانتومی - مجموعه نویسندگان

- مکانیک کوانتومی در فضای هیلبرت - پورگووکی

- نظریه کوانتوم و مساله مشاهده - گاماتان

- مفاهیم و کاربردهای نظریه کوانتومی - زتیلی

- مکانیک کوانتومی - برانسدن، جوشیان

- کوانتوم - فری

- مفاهیم و کاربردهای مکانیک کوانتومی - بیسواس

- فیزیک کوانتوم - بلاک

- مکانیک کلاسیک و کوانتومی سیستم های مقید - سیهرا

- مکانیک کوانتوم بصری - تالر

- اصول کوانتوم مکانیک - دیراک

- نظریه کوانتمی و اندازه گیری - ویلر زورک

- مبانی نظریه کوانتوم پیشرفته - زیمان

- سخنرانی هایی در مورد مبانی ساختاری و ریاضی مکانیک کوانتومی- ایشام

- مفاهیم کوانتومی در فضا و زمان - ایشام

- مکانیک کوانتومی - شیف

- مکانیک کوانتوم در شیمی - سیمونز

- مکانیک کوانتوم - شوینگر

- فیزیک کوانتوم - راجر جی نیوتن

- مکانیک کوانتوم - دیوید مک ماهان

- فیزیک کوانتومی - شانکهار

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت احتیاطهای استاندارد کاری قبل ،حین وبعد تماس با اشیای تیز و آلوده فایل پاورپوینت جزئیات نصب عایق های حرارتی فلش کارت 504 تحقیق بررسی رابطه ای کار تیمی و چابکی سازمان در بانکهای دولتی مقاله مديريت اقتصادي