👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق کودک آزاری و تبیه کودکان و راهای مقابله با آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق کودک آزاری و تبیه کودکان و راهای مقابله با آنکودک آزاری و تبیه کودکان و راهای مقابله با آن در حجم 61 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:

فهرست تحقیق کودک آزاری و راهکارهای مقابله با آن

موضوع پژوهش 1

چکیده موضوع 2

مقدمه پژوهش 4

طرح نامه ی پژوهش 5

کلیات 6

مسئله ی پژوهش 7

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع 8

اهداف پژوهش 10

کلید واژهها 12

تعریف واژه ها و اصطلاحات 13

روش پژوهش 15

پرسش های اصلی پژوهش 16

پرسش های فرعی پژوهش 16

فصل اول : ادبیات پژوهش 17

کودک و کودک آزاری 18

تنبیه و خشونت در فرهنگ مردم 19

انواع کودک آزاری 21

علل بروز کودک آزاری 24

آثار و تبعات کودک آزاری 30

فصل دوم : ادبیات پژوهش 33

کودک آزاری در قانون 34

آمار کودک آزاری 40

راههای مقابله با کودک آزاری 44

فصل سوم : نتایج ، پیشنهادات ، محدودیت ، منابع و مأخذ 52

نتیجه گیری 53

پیشنهادات 55

محدویت 57

منابع و مأخذ 58

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق برهمكنش پرتوهاي‌پرانرژي با ماده ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه بهزیستی در ایران (فصل دوم ) مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی تحقیق بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان تحقیق هاديهاي خطوط توزيع و انتقال: