👈 فروشگاه فایل 👉

بیماری های روانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بیماری های روانیبه طور کلی سلامتی حالتی است که در آن فرد خود را خوب، قوی و مطمئن احساس می کند و در واقع منظور تعادلی است که بین ارگانیسم ومحیط او وجود دارد. کسی که می تواند تعارض های خود را حل کند و در مقابل ناکامی های اجتناب ناپذیر زندگی استقامت داشته باشد از سلامتی برخوردار است. در روان شناسی افرادی که نتوانند تعارض های خود را با شیوه های مناسب حل کنند جز کسانی به حساب می آیند که اختلال های رفتاری یا بیماریهای روانی دارند

👇محصولات تصادفی👇

رساله معماری طراحی موزه کودک بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود کتاب کسب درآمد از طریق مشاغل خانگی تحقیق جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) در تولید علم تحقیق آب سیاه چشم، نوع زاویه بسته اولیه