👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مايعات و جامدات

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت مايعات و جامدات

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت مايعات و جامدات

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 56

قسمتی از پاورپوینت

مايعات از نظر نظم ساختماني بين جامدات و گازها هستند يعني نه مثل گازها بي نظمي كامل مولكولي مشاهده مي‌شود و نه مثل جامدات ساختمان شبكه بلوري منظم دارند در مايعات حركت ملكول‌ها آهسته است لذا داراي حجم معيني هستند.ولي شكل مشخصي ندارند و شكل ظرف را بخود مي‌گيرند.

تغيير فشار بر حجم مايع بي‌تأثير است. به علت حداقل بودن فضاي بين ملكولي، ولي با افزايش دما اكثر مايعات منبسط شده و افزايش حجم مي‌يابند اين انبساط حجم مايعات كمتر از گازهاست.

ويسكوزيته: مقاومت مايعات در برابر جاري شدن يك راه تعيين ويسكوزيته، تعيين زمان عبور مقدار مشخصي مايع از يك سوراخي(مجراي باريك) در درجه حرارت و فشار معين است.

عوامل مؤثر در ويسكوزيته: نيروهاي جاذبه، وزن ملكولي و ساختما‌ن ملكولي ويسكوزيته مايعات با ملكولهاي بزرگ و شكل نامنظم، بيشتر از ويسكوزيته مايعات با ملكولهاي كوچك است. افزايشT(دما) باعث كاهش ويسكوزيته مي‌شود ولي افزايش P (فشار) باعث افزايش ويسكوزيته مي‌شود.

كشش سطحي: ملكول‌هاي مايعي كه در سطح قرار دارند به سمت داخل

كشيده مي‌شوند ولي ملكولهايي كه در مركز مايع قرار دارند به طور يكنواخت توسط  ملكولهاي ديگر به هر طرف كشيده مي‌شوند. به همين علت قطرات مايع كروي هستند.افزايش T باعث كاهش كشش سطحي مي‌شود ( بعلت كاهش نيروهاي جاذبه بين ملكولي)

 و . . . .

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق حضرت موسی (ع) ادبیات نظری و سوابق پژوهشی سرمایه فکری (فصل دوم پایان نامه) مبانی نظری و پیشینه پژوهش دختران فراری(فصل دوم پایان نامه) پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (بازیافت) طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش قـارچ خوراكـي