👈 فروشگاه فایل 👉

استاندارد روش اندازه‏گيري نمك در خوراك دام و طيور

ارتباط با ما

... دانلود ...

استاندارد روش اندازه‏گيري نمك در خوراك دام و طيور

فهرست مطالب

استاندارد روش اندازه‏گيري نمك در خوراك دام و طيور

هدف

دامنه كاربرد

روش كار

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد روش اندازه‏گيري نمك طعام در خوراك كه بوسيله كميسيون فني خوراك دام و طيور تهيه و تدوين شده و در شصت و يكمين كميته ملي استاندارد فرآورده‏هاي كشاورزي و غذايي مورخ 66/4/21 مورد تاييد قرار گرفته , اينك باستناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه 1349 به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت‏هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي‏المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

لذا با بررسي ام

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحليل الكتريكي فيزيولوژي سلول پاورپوینت توحید در قرآن و روایات و ادیان دیگر دانلود پاورپوینت با موضوع پخش بار در شبكه هاي توزيع ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سازگاری روانشناختی (فصل دوم ) نیروی انسانی در سازمان