👈 فروشگاه فایل 👉

محاسبه متغیرهای مالی شرکت پتروشیمی خارک از سال 80 الی 89

ارتباط با ما

... دانلود ...

محاسبه متغیرهای مالی شرکت پتروشیمی خارک از سال 80 الی 89

محاسبه متغیرهای مالی شرکت پتروشیمی خارک از سال 80 الی 89

دسته: مدیریت مالی- حسابداری

فرمت:Excel

این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب بتا، اهرم مالی صنعت، نسبت تمرکز(شاخص هرفیندال) و بازده غیر عادی شرکت پتروشیمی خارک در فاصله زمانی سالهای 80 الی 89 می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ديابت و آزمايشگاه پاورپوینت شناخت فضاها و عملكردها و روابط آنها بررسی اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود برکاهش اضطراب ،پرخاشگری و فرسودگی شغلی پاورپوینت تغذيه در سنين بلوغ و نوجوانی تركيبات عالي