👈 فروشگاه فایل 👉

محاسبه متغیرهای مالی شرکت صنایع شیمیایی ایران از سال 80 الی 89

ارتباط با ما

... دانلود ...

محاسبه متغیرهای مالی شرکت صنایع شیمیایی ایران از سال 80 الی 89

محاسبه متغیرهای مالی شرکت صنایع شیمیایی ایران از سال 80 الی 89

دسته: مدیریت مالی- حسابداری

فرمت:Excel

این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب بتا، اهرم مالی صنعت، نسبت تمرکز(شاخص هرفیندال) و بازده غیر عادی شرکت صنایع شیمیایی ایران در فاصله زمانی سالهای 80 الی 89 می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سيستم روشنايي لوله نوري مطالعات و رساله معماري طراحی موزه هوا فضا بررسی رابطه بين خودباوری و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذيرفته شده در بورس درمان خانگی معده درد با گیاهان و دمنوش ها