👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه راهنمایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه راهنمایی

پروژه راهنمایی

فهرست مطالب

مقدمه ..................................................................................................................................................................................................... 1

فصل اول:

طراحي پلان مسير ............................................................................................................................................................................................. 2

فصل دوم:

برداشت اطلاعات ارتفاعي مسير ............................................................................................................................................. 6

فصل سوم:

پروفيلهاي طولي .............................................................................................................................................................................................. 10

فصل چهارم:

طراحي روسازي راه ................................................................................................................................................................................ 16

فصل پنجم:

طرح هيدروليكي.............................................................................................................................................................................................. 17

فصل ششم:

مقاطع عرضي ..................................................................................................................................................................................................... 19

فصل هفتم:

محاسبه احجام عمليات خاكي .................................................................................................................................................... 21

فصل هشتم:

متره و برآورد پروژه ........................................................................................................................................................................... 27

مقدمه :

در زمانهاي گذشته براي تعيين مسير از يك رشته روابط كلي استفاده مي شده است و عواملي مانند نزديكترين راه بين آباداني و شهرها و راههاي مال رو ملاك تعيين مسير نهايي قرار ميگرفت . ولي امروز به علت فراواني وسايط نقليه ،‏ نه تنها عوامل ايمني در پيچ و شيب و سرعت و راحتي عبور از راهها ملاك قرار مي گيرد بلكه عوامل ديگري از قبيل تاثير راه در صنايع و كشاورزي منطقه ‏، تجارت و افزايش قيمت زمين هاي مسكوني بايد مورد توجه قرار گيرد .

راههاي اوليه بشر از ناهمواريهاي زمين پيروي ميكرد .اولين پديده بشر در گسترش راهسازي و در زمينه ترابري،ساخت چرخ بود . پس از چرخ بشر درشكه ، گاري و كجاوه را ساخت . براي اين ابزار جابجايي ، راه ها به صورت سنگفرش ساخته شد .

همزمان با گسترش صنايع خودروسازي ، جاده سنگفرش پاسخگوي نياز آنروز نبود . مهندسين آسفالت را روي جاده ها ريختند که بهترين سطح تماس با لاستيک چرخ خودرو بود و تا به امروز جايگزيني ديگر يافته نشده است .

فصل اول:

طراحي پلان مسير

پس از بررسي نقشه توپوگرافي منطقه، با داشتن نقطه ابتدا و انتهاي مسير بايستي بين اين دو نقطه مسيري را طراحي نموده كه براي طراحي اين مسير بايد چندين پارامتر را در نظر گرفت از جمله: كوتاهي مسير، عبور از نقاطي خاص، مينيمم كردن حجم خاكبرداري و خاكريزي، عبور مسير از منطقه آفتابي و…

طراحي مسير اصلي:

در طرح مسير اصلي، با بررسي نقشه توپوگرافي و نقاط ابتدا و انتهاي مسير (تعيين شده توسط استاد)، در اين پروژه مناسب ترین مسير به عنوان مسير اصلي انتخاب گرديد. پس از تعيين مسير با توجه به عرض‌هاي داده شده يعني عرض هر خط 3.65 متر، عرض رفوژ مياني 7.3متر و عرض شانه‌ها هر كدام 3 متر و همين طور چهار خط رفت و برگشت، مسير را بر روي نقشه پياده مي‌كنيم. به منظور طراحي اين راه، كه بخشی از آن در قوس افقي قرار دارد، بايد شعاع گردش قوس در حد مجاز آيين‌نامه باشد. طبق آيين‌نامه طرح هندسي راه حداقل شعاع قوس از رابطه زير تعيين مي‌شود:

V =100 ; f = 0.1 ; e = -2%

که در این پروژه شعاع قوس افقی 1191.86 در نظر گرفته شده است.

كه در اين رابطه:

V : سرعت طرح بر حسب كيلومتر بر ساعت

e : شيب عرضي كه 2 درصد در نظر گرفته مي‌شود.

f : ضريب اصطكاك جانبي سطح جاده با لاستيك اتومبيل كه بستگي زيادي به سرعت و وضعيت لاستيك وسيله نقليه و سطح روسازي برحسب اين كه خشك، خيس، صاف، زبر و يا اينكه يخ‌زده باشد، دارد مقادیر Vc و f از جداول زیر بدست می آید:

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت با موضوع روش هاي نگهداري مواد غذايي به وسيله سرما پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : از گذشته تا آینده ( نان ) پاورپوینت درمورد حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری مبانی نظری و پیشینه پژوهش سیستم اتوماسیون اداری (فصل دوم) ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی کیفیت زندگی (فصل 2)