👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق ريجناليسم در معماری ( REGIONALISM )

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق ريجناليسم در معماری ( REGIONALISM )

فهر ست :

ماهيت ريجناليسم

اهداف ريجناليسم

پست مدرنيسم

سبک بین الملل

هويت و معماری

بارقه های ريجناليسم در دوره مدرن

حسن فتحی

چارلز کوره ا

بالکرشنا دوشی

رفعت الغديری

منابع

ریجنالیسم ( REGIONALISM )

ماهیت :

ریجنالیسم عنوان مكتبی در معماری است كه در دهه های 1960-1970 شكل گرفت . كلمه ریجنالیسم از واژه انگلیسی Region كه به معنای منطقه است ***و معادل فارسی آن منطقه گرایی است و در واقع معماری است كه به متن و زمینه و شرایط محیطی و فرهنگی توجه می كند و یكی از شاخه های معماری پست مدرن است كه شباهت های زیادی با معماری بومی ( محلی ) دارد و در این مكتب چون فرهنگ و خصوصیات و شرایط اقلیمی با عبور از هر منطقه به منطقه ای دیگر فرق می كند و شكلی تازه می یابد باید معماری هم تغییر كند چون در واقع معماری هم بر آمدی از آنهاست و با جهت گیری نسبت به شعارهای دوران مدرن ادامه یافت .

اهداف :

- معماری هر منطقه باید متناسب با آن منطقه باشد كه در آن بوجود آمده است .

- هویت ***با استفاده از اشكال ومصالح و نهادهای محلی .

- استفاده از امكانات محلی ( مانند مصالح بوم ***, تكنیكهای محلی و... ) .

- مبارزه علیه استعمار و استعمار زدایی .

- نقد معماری مدرن به ویژه معماری بین المللی ( به خصوص جهت گیری كه نسبت گذشته و هویت محلی داشتند )

پست مدرنیسم) بستر و منشا ریجنالیسم (

معماری پست مدرن كه در دهه های 50 و70 قرن بیست میلادی و همزمان با افول معماری مدرن و در جهت گیری مقابل با آن شكل گرفت . با شعارهایی چون توجه به متن , زمینه , ساختار , رشد همه جانبه , تاریخ , بستر فرهنگ و سنن و ... به وجود آمد . این محلات در بخش معماری و شهر سازی بیشتر متوجه خشكی و ساده گرایی افراطی سبك انترناسیونالیسم یا جهان وطنی بود كه به مخالفت با هر گونه مفاهیم و ارزشهای سنتی و قومی است . بر عقل گرایی افراطی )راسیونالیسم ) استوار بود كه به شیوه به این اهداف می رسیدند كه همین دو شیوه هم بعدها در معماری رجینالیسمی مورد توجه قرار گرفت

گرایش به فرم و ظاهر Gray post modern

گرایش به محتوا White post modern

یكی از عناصر مورد اختلاف مدرن و پست مدرن در نحوه برخورد با سنن است و از جمله مشكلات ناشی از افراط در این سبك می توان به عواملی همچون سنت گرایی تا حد عتیقه پرستی , رجعت به گذشته های ارناستالیستی ( اصالت تزئینات ) , تنوع طلبی مجاهد و حصر ... توجه كرد . بعدها باعث به وجود آمدن معماری بومی و محلی و ریجنالیستس در دامان خود شد و بستر مناسب برای شكل گیری آنها بود كه در بعضی موارد اشتراكات زیادی با هم دارند .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین -2 ترجمه مقاله انگلیسی: پروتکل قفل گذاری بر مبنای XPath، با همزمانی بالا برای پایگاه داده های XML مبانی نظری و ادبیات تحقیق بررسی ریسک و ورشکستگی (درماندگی مالی) دانلود طرح توجیهی تولید پستانک بچه مهارت برقراری ارتباط