👈 فروشگاه فایل 👉

نكات كلي در اجراي اسكلت فلزي

ارتباط با ما

... دانلود ...

نكات كلي در اجراي اسكلت فلزي

نكات كلي در اجراي اسكلت فلزي :

درز انبساط :

براي جلوگيري ازخرابيهاي ناشي از انبساط وانقباض ساختمان بر اثر تغيير درجه

حرارت محيط خارج يا جلوگيري از انتقال بار ساختمان قديمي مجاور به ساختماني كه

جديد احداث مي شود ، همچنين در مواردي كه ساختمان بزرگ است وازچند بلوك متصل

به هم تشكيل مي شود ، بايد به كار بردن درز انبساط در محل مناسب پيش بيني شود .

حداقل فاصله اي از ساختمان با اجزاي ساختماني كه بايد در آن درز انبساط پيش بيني

شود ، به نوع ساختمان ، تعداد طبقات ، مصالح مصرفي و آب وهواي محل بستگي دارد.

بنابراين بايد با مطالعه كافي محل اندازه آن را مهندس طراح تعيين كند . در كليه

ساختمانهاي فلزي كه طول آنها بيشتر از 50 متر باشد ، بايد در طول ساختمان

درزانبساط پيش بيني كرد . اين طول مربوط به ساختمانهاي فلزي وبدون پوشش محافظ

است كه نبايد از 50 متر ويا در ساختمانهايي با پوشش محافظ ودر حالات خاص نبايد از

100 متر تجاوز كند . براي پوشاندن وپركردن فواصل درز انبساط از موادي استفاده

مي كنند

كه قابليت ارتجاعي داشته باشد . بايد دقت شود كه فاصله درز انبساط به هيچ وجه با

مصالح بنايي يا ملات پر نگردد . اگر در هنگام استقرار اسكلت فلزي ، ستونهايي كه در

مجاورت يك درز انبساط قرار دارند به طور موقت به وسيله قطعات فلزي متصل شده اند

، پس از استقرار بايد اين اتصالات بريده شوند تا ساختمان در محل درز انبساط به كلي

از قسمت مجاور خود جدا باشد .

درز انقطاع :

براي جلوگيري از خسارت وكاهش خرابي ناشي از ضربه ساختمانهاي مجاور به يكديگر

، بويژه در زمان وقوع زلزله ، ساختمانهايي كه داراي ارتفاع بيش از 12 متر يا داراي

بيش از 4 طبقه هستند ، بايد به وسيله درز انقطاع از ساختمانهاي مجاور جدا شوند .

همچنين حداقل عرض درز انقطاع در تراز هر طبقه برابر ارتفاع آن تراز از روي

شالوده است . اين فاصله در محلهاي لازم با مصالح كم مقاومت كه در هنگام زلزله در

اثر برخورد دو ساختمان به آساني مصالح مزبور خرد مي شوند ، پر كرد .

نحوه اتصال ستون فلزي با آجر كاري :

هنگامي كه آجر كاري با ضخامت 22 سانتي متر بالاتر در مجاور ستون فلزي قرار مي

گيرد بايد حداقل يك قطعه اتصال در هر متر ارتفاع ديوار به ستون جوشكاري شود و در

داخل ملات قرار گيرد .

ستون وجزئيات اجرايي آن :

ستون عضوي است كه معمولا' به صورت عمودي در ساختمان نصب مي شود وبارهايكف ناشي از طبقات بوسيله تير وشاهتير به آن منتقل مي گردد وتوسط آن به شالوده وسپس به زمين انتقال مي يابد .

شكل ستون ها : شكل سطح ستونها معمولا' به مقدار و وضعيت بار وارد شده بستگي دارد . براي ساختن ستونهاي فلزي از انواع پر

👇محصولات تصادفی👇

فایل پاورپوینت مفهوم موسیقی در بناها پاورپوینت پسماند داروهای کموتراپی تحقیق بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت الکترو شرق در سال 85 دانلود پرسشنامه مدیریت عواطف ( هیجانها)