👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق مطالعات جمعيتي

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق مطالعات جمعيتي

مقدمه

مطالعات جمعيتي

مطالب اين مبحث بدين لحاظ داراي اهميت است كه در پي آن مطالب مربوط به رشد جمعيت- اقتصاد شهر و نهايتاً تعداد جمعيت دانش آموزي شهر يزد بعنوان بخشي از كل جمعيت مطرح خواهد شد.

براساس آمار و ارقام منتشره از طرف سازمان برنامه و بودجه استان يزد از سال 1355 تا سال 1362 جمعيت يزد داراي رشد سريع بوده است كه عواملي از قبيل توالد و مهاجرت در آن نقش مستقيم دارد.

براي مثال،تعداد متولدين سال 1361 شهرستان يزد برابر 10432 نفر بوده است كه اگر تنها متولدين همين سال را در نظر بگيريم،اين گروه با اندكي كاهش در حال حاضر (سال 1376) بعنوان يك بخش كوچك از نسل جوان و نوجوان جامعه شهري مطرح مي باشند.جداول آماري كه در صفحات بعد ارائه شده برآورد ووضعيت گروهاي سني را تا سال 1375 در شهر يزد را مشخص نمود.

آمار ارائه شده نشان مي دهد كه شهر يزد بر خلاف برخي از شهرستانهاي تابعه آن،داراي رشد جمعيتي مثبت بوده و اين بيانگر آن است كه در دهة 70 به بعد اين شهر داراي جامعه اي جوان خواهد بود.

آمتر و ارقامي كه در اين قسمت ارائه مي گردد بر اساس سرشماري بدست آمده و با توجه به آماري كه قبلاً حالت برآوردي داشت به واقعيت نزديكتر است .به جهت آنكه گروه هاي سني جوانان و نوجوانان،مورد نظر ما برنامه ريزي ،براي طراحي مناسب مي باشند ما در اين قسمت تنها به بيان آمار كلي پرداخته و در ادامه بحث به بررسي وضعيت آماري جوانان و نوجوانان خواهيم پرداخت.

جمعيت مرد زن خانوار

297838 157062 140776 63941

جدول شماره 3 – آمار جمعيت ساكن در نقاط شهري استان يزد در سال 1370

جمعيت مرد زن خانوار

357561 184374 173287 80471

جدول شماره 4 – جمعيت ساكن در نقاط شهري استان يزد در سال 1371

1373

سالانه 1374 1375 ميانگين رشد

يزد 324845 343267 362735 17/3%

جدول شماره 5 – مقايسه جمعيت بين سالهاي 73 تا 75 و بيان نرخ رشد جمعيت در نقاط شهري .

آمار جداول فوق نشان داده است كه ميانگين رشد جمعيت شهري استان يزد برابر با 7/2درصد مي باشد .ميانگين رشد جمعيتي كه در طرح جامع براي يزد پيش بيني شده بود برابر 7/5 درصد بوده است.

براساس آخرين آمار اعلام شده جمعيت شهر نشين تنها در شهر يزد و در سال 1375 برابر 322572 نفر بوده است و اين تعداد افراد كه در سطح شهر يزد زندگي مي كنند،شامل افراد بومي و غير بومي با مليت ايراني مي باشند اگر ارقام افراد شهرنشين در سال 1375 را

با سال 1370 مقايسه كنيم(تعداد جمعيت شهر نشين در سال 1370 برابر 275298 بوده است)ملاحظه مي شود كه طي اين 5 سال 47274 نفر به تعداد جمعيت شهر نشين شهر يزد افزوده گرديده است.

وضعيت اقتصادي يزد

توجه به برنامه هاي پيش بيني شده از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران،استان يزد بعنوان يكي از قطبهاي اقتصادي كشور در نظر گرفته شده است و بر روي بخش صنعت در اين منطقه تا حدود زيادي برنامه ريزي گرديده است .با نگاهي گذرا به گذشته نه چندان دور يزد، از دهه پنجاه و قبل از آن اين استان عليرغم داشتن پتانسيل مناسب، يكي از استانهاي تقريباً محروم كشور به حساب مي آمده و مردم اين خطه جهت تأمين معاش به كارگاههاي كوچك خانگي يا محله اي روي مي آورده و برخي به حرفه كشاورزي و تعداد اندكي نيز به كسب تجارت پرداخته اند كه دسته دوم (كشاورزان) تعداد آن ها به مراتب از گروه اول و سوم بيشتر بوده است.

به غير از گروه كشاورزان كه در روستاها و حومه شهر و حتي در برخي محله ها ساكن بودند اكثر مردم به مشاغلي از قبيل شّعْر بافي (پارچه بافي)،ترمه بافي،قالي بافي،و برخي از مشاغل مي پرداخته اند.

در دهة 50 و نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي در برنامه هاي اقتصادي دولت تصميم بر اين گرفته شد كه يزد بعنوان قطب صنعتي كشور مطرح و بدليل كمي آب و كمبود نزولات آسماني و نيز به لحاظ به صرفه نبودن،بخش كشاورزي به حداقل برسد.

از ديگر عوملي كه در شكل گيري اقتصاد يزد نقش مؤثري را ايفا نموده است،معدني مي باشد كه در نقاط مختلف استان پراكنده هستند.

وجود اقتصادي نسبتاً مطلوب و ذخائر زير زميني موجود در يزد باعث گرديده كه اين استان يكي از ممتازترين استانها از نظر ميزان درصد بيكاري باشد.بطوريكه بر اساس آمار اعلام شده در سال 1355 از تعداد 97868 نفر بالاي جمعيت بالاي 10استان 39400 نفر فعال اقتصادي (توليد كننده) بوده اند بعبارتي درصد فعالان اقتصادي استان يزد در سال 1355 برابر 3/40 در صد و نيز در همين سال 7/59 درصد غير فعال (غير توليد كننده) بوده اند.گروهي كه از آنها بعنوان غير فعال اقتصادي نام برده مي شود عبارتند از :زنان خانه دار-دانش آموزان-بازنشستگان و...

تعداد افرادي كه در همين سال(1355) بدون كار و يا بدون درآمد بوده و بناچار ما آن ها را جزء غير فعال اقتصادي محسوب نموده ايم برابر 12691 نفر بوده است همجنين آمار گيري انجام شده در سال 1370 نشان مي دهد كه از تعداد 482445 نفر جمعيت ده سال به بالاي استان تعداد 206236 نفر شاغل و نيز فعال اقتصادي بوده اند كه از اين تعداد 48993 نفر دانش آموز،تعداد 129040نفر خانه دار و تعداد 413 نفر بيكار بوده اند ملاحظه مي شود كه سياستهاي اقتصادي دولت مبني بر صنعتي كردن اين نقطه از كشور باغث گرديده كه از تعداد 12691 نفر بيكار كه در سال 1355 ما به 413 نفر بيكار در سال 1370 برسيم،البته لازم به ذكر است كه از اين تعداد جمعيت بيكار (413نفر) حدود 3 درصد از آن ها داراي تحصيلات عاليه بوده اند.

آمار و جمعيت شاغلان به تحصيل در استان يزد

اگر بر اين باور باشيم كه سطح فرهنگ هر جامعه با تعداد افراد با سواد آن رابطه مستقيم دارد پس بايد بپذيريم كه استان يزد يكي از مناطقي است كه در سطح كشور داراي فرهنگي غني مي باشد، گذشته تاريخي اين شهر نشان دهنده آن است كه از دل كويري آن انسانهايي برخاسته اند كه روحي دريايي داشته اند. جاي دارد در اين قسمت از بزرگان اين خطه چون: آيت ا… حائري يزدي كه از پيشكسوتان تأسيس مدارسس علمي و نيز بنيانگذار مدرسه فيضه قم بودند، آيت ا.. محقق داماد، شادروان وحشي بافقي، روانشاد فرخي يزدي، مرحوم ملاعبدا.. بهابادي (مدرس يزدي)، مرحوم خواجه رشيد الدين ميبدي و ده ها بزرگ ديگر كه چون ستارگان درخشان، كه نه تنها در آسمان شفاف كوير كه در پهنه ايران درخشيده اند ياد كرده باشيم.

…. آمار و اطلاعات موجود نشان مي دهد كه ت

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه نگرش سنج نسبت به اعتیاد نظری دانلود رساله طراحی مجموعه فرهنگی مقاله بیماری عفونی کزاز تحقیق تجزيه و تحليل و طراحى سيستمها علوفه كلزا در تغديه دام