👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق بررسي و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مديريت آشنا و تطبيق آن با راديو

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق بررسي و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مديريت آشنا و تطبيق آن با راديو

بررسي و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مديريت آشنا و تطبيق آن با راديو

فصل اول

دلايل شنوندگان برنامه هاي راديوهاي داخلي براي بهتر بودن آن

از آن دسته شنوندگاني كه برنامه هاي راديوهاي داخلي را بهتر دانسته اند، دلايل آن پرسيده شد: نتايج حاكي از آن است كه مهمترين دليل شنوندگان براي بهتر بودن برنامه‌هاي راديوهاي داخلي «هماهنگ بودن با فرهنگ ما» (38درصد) است. «صداقت داشتن برنامه هاي راديوهاي داخلي» (9درصد) و «اطلاعات بيشتري درباره كشور دادن» و «آموزنده بودن» (هر كدام 7 درصد) از جمله دلايل شنوندگان براي بهتر بودن برنامه هاي راديوهاي داخلي است. ساير دلايل در جدول شماره 17 آمده است.

جدول شماره دلايل شنوندگان برنامه هاي راديوهاي داخلي براي بهتر بودن‌ آن

دلايل فراواني درصد

با فرهنگ ما هماهنگي دارد 1729 38

در برنامه هاي راديوهاي داخلي صداقت بيشتري وجود دارد 433 9

اطلاعات بيشتري درباره كشورمان مي دهد 339 7

آموزنده است 328 7

بهتر و با كيفيت تر است 259 6

مذهبي و اسلامي است 243 5

متنوع و سرگرم كننده است 213 5

قابل فهم است 184 4

مشكلات مردم را مطرح مي كند 142 3

شاد و جذاب است 103 2

برنامه هاي راديوهاي خارجي غرض ورزي و بدآموزي دارد 92 2

به برنامه هاي راديوهاي خارجي اعتماد ندارم 83 2

به برنامه هاي راديوهاي داخهلي علاقه دارم 66 2

برنامه هاي راديوهاي داخلي اطلاع رساني خوب و دقيق دارند 64 1

اخبار دقيق تري دارد 55 1

ساير 43 1

نمي دانم/ اظهار نشده 220 2

جمع 4596 100

دلايل شنوندگان برنامه هاي راديوهاي خارجي براي بهتر بودن آن

از آن دسته شنوندگان كه برنامه هاي راديوهاي خارجي را بهتر دانسته‌اند، دلايل آن پرسيده شد؛ نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه 22 درصد شنوندگان «گفتن حقايق»، 18 درصد «متنوع بودن» و 12 درصد «داشتن موسيقي شاد و خوب» را مهمترين دلايل بهتر بودن برنامه هاي راديوهاي خارجي دانسته اند. ساير دلايل در جدول شماره 18 ارائه شده است.

جدول شماره 18- دلايل شنوندگان برنامه هاي راديوهاي خارجي براي بهتر بودن راديوهاي خارجي

دلايل فراواني درصد

حقايق را مي گويند 325 22

متنوع است 273 18

موسيقي شاد و خوبي دارد 171 12

شاد است 101 7

اطلاع رساني خوب و سريع دارند 98 7

جالب و جذاب است 74 5

اخبار دقيق تري دارد 93 6

بدون سانسور است 62 4

بهتر است 49 3

كيفيت بالايي دارد 48 3

جوان پسند است 25 2

آموزنده است 16 1

علاقه دارم 15 1

به روز و جديد است 12 1

سرگرم كننده است 10 1

ساير 64 1

نمي دانم/ اظهار نشده 50 1

جمع 1486 100

جدول شماره 19- پيشنهادهاي شنوندگان براي بهبود برنامه هاي راديو

دلايل فراواني درصد

برنامه ها متنوع تر، جذاب تر و سرگرم كننده تر باشد 226 5

موسيقي زياد، بهتر وشادتر شود 193 4

برنامه ها شادتر باشد 136 3

برنامه هاي آموزنده بيشتر شود 127 3

برنامه درباره جوانان بيشتر شود 126 3

برنامه با گويش محلي و سرودهاي محلي بيشتر شود 140 3

وقت برنامه ها بيشتر شود 114 3

مشكلات جوانان مطرح شود 110 3

كيفيت برنامه ها بهتر شود 90 2

مشكلات مردم و راه حلهاي آنها مطرح شوند 89 2

برنامه هاي طنز بيشتر شود 71 2

مسايل خانواده ها بيشتر مطرح شود 63 1

برنامه هاي مذهبي بيشتر شوند 59 1

گزارش هاي مردمي بيشتر شود 52 1

موسيقي سنتي بيشتر پخش شود 40 1

زمان برنامه ها مناسب باشد 41 1

برنامه هاي ورزشي بيشتر و با كيفيت بهتر پخش شود 39 1

از افراد كارآزموده و كارشناس استفاده شود 36 1

از مجريان جديد مسلط و مرد استفاده شود 36 1

برنامه هاي علمي بيشتر شود 31 1

برنامه ها تكراري نباشد 31 1

برنامه هاي تربيتي- مشاوره بيشتر شود 29 1

فرستنده هاي راديويي را قوي تر كنند 28 1

برنامه هاي پزشكي بيشتر شود 21 5/0

برنامه ها متناسب با نياز مردم پخش شوند 21 5/0

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ديازپام - داروها طرح توجیهی احداث دامداری پرورش گاوهای شیری پاورپوینت هويت در شهرسازی ومعماری اسلامی پاورپوینت کویر و زمین لغزش و انواع آنها (23 اسلاید) مقاله هندوانه