👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله استفاده از هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله استفاده از هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند

استفاده از هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند

گامهاي سيستماتيك جهت طرحريزي كنترل فرآيند

1-شناخت محصول

• ليست قطعات

• ليست مواد

• برگه هاي مسير توليد

• نمودار OPC ، نمودار مونتاژ

• استاندارد محصول

• آشنايي با محل كاربرد محصول و جمع آوري نظرات مشتريان

• جمع آوري آمار ضايعات و دوباره كاري فرآيند - آمار محصولات نهايي معيوب - آمار محصوللات برگشتي

2-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول

3-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي عمليات هاي فرآيند

4-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي مواد و قطعات ورودي

5-رسم نمودار علت و معلول

6-تهيه برگه هاي كنترل

7-تكميل برگه هاي كنترل براي يك دوره خاص

8-رسم هيستوگرامها و نمودارهاي پاره تو

9-رسم نمودار تمركز نقص ها

10-تعيين مشخصات كنترلي در هر ايستگاه

11-تعيين ايستگاه هاي كنترل و مشخصه هايي كه نياز به كنترل دارند .

12-تعيين نوع ابزار كنترلي براي كنترل مشخصه هاي هر ايستگاه (نمودار كنترل/طرح نمونه گيري / هر دو)

13-طراحي نمودارهاي كنترل و طرح هاي نمونه گيري

14-تهيه طرح كنترل (كيفيت) محصول

👇محصولات تصادفی👇

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کفایت اجتماعی (فصل دوم ) مبانی نظری و پیشینه پژوهش دختران فراری(فصل دوم پایان نامه) پاورپوینت یادگیری الکترونیکی (17 اسلاید) مبانی جهت یابی و نقشه خوانی تحقیقی در مورد ازت